Yerel Haberler

2 bin 510 kişiye artık maaş yok

28 Ekim’de geliri kesilen 3 bin 168 kişinin 658’inin işlemlerini tamamlamasının ardından bugün itibariyle yoklama yapmadığı için maaşı kesilen hak sahibi sayısı 2 bin 510’a düştü.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurup gerekli işlemleri tamamlayan hak sahiplerinin aylıkları ise banka hesaplarına gönderildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan konuyla ilgili açıklama aynen şöyle:

“Sosyal Sigortalar Dairesi’nden malullük, yaşlılık, dulluk, yetimlik (ölümaylığı) ve iş kazalarından dolayı gelir alanlar, bu gelir veya aylığın kendilerine ödenmesi sırasında gelir ve aylık alma koşullarının devam etmekte olduğunun beyanı için Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından düzenlenen ‘Yoklama Bildirgesini’ doldurup imzalamak zorundadırlar. Yoklama bildirgesinin şekli, kapsadığı bilgiler geçerlilik süresi ve yoklamanın ne sıklıkta yapılacağı Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından düzenlenip saptanmaktadır.

Son genel yoklama 2013 yılında yapılırken, 2016 yılında ise sadece ölüm (dulveyetim) aylığı almakta olanlar için yapılmıştır Yoklamaların geç yapılmasından dolayı Dairemiz hak sahipliği düşenlere yersiz ödeme yapmaya devam etmekte ve fonun zarara uğramasına sebep olmaktadır.

28 Ekim 2019 tarihinde durdurulan aylıklar Dairenin 2018 yılı yoklama bildirgelerinin değerlendirmesi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu yoklamalar 28 Mayıs 2018 tarihinde adreslere postalanarak hak sahiplerinden bildirgelerini doğru ve eksiksiz 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne teslim etmeleri talep edilmişti.

Yoklama bildirgesi gönderilen 36322 kişiden (yaşlılık aylığı alan ve aktif prim ödeyen sigortalılara gönderilmemiştir) 8450 kişinin yoklama yaptırmadığı tespit edildiğinden, 22 Mayıs 2019 tarihinde, yoklamasını yaptırmayan sigortalılara en geç 28 Haziran 2019 tarihine kadar, yoklamalarını yaptırmaları için SMS yoluyla hatırlatma gönderilmiştir.

Bu hatırlatma sonucunda yoklama yaptırmayan kişi sayısı 3704’e düşmüştür. Yoklamasını yaptırmayan bu kişilerin 30 Eylül 2019 tarihine kadar yoklama bildirgelerini Sosyal Sigortalar dairesine teslim etmeleri gerektiği; bildirgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenlerin aylıklarının işlemleri tamamlanıncaya kadar durdurulacağı basın yoluyla ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nin web sayfası üzerinden duyurulmuştur. Nitekim 28 Ekim 2019 tarihinde 3168 kişinin aylığı durdurulmuştur.

Aylığın durdurulması üzerine Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurup gerekli işlemleri tamamlayan hak sahiplerinin aylıkları banka hesaplarına gönderilmektedir. Günümüz itibariyle 2510 kişi yoklamasını yaptırmamıştır.

Sigortalıların mağdur olamamaları için yoklamalar süratle değerlendirilip işlemi tamamlananların aylıkları bankalar üzerinden günlük olarak yapılmaktadır.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu