Yerel Haberler

Eğitimler Başlıyor

İstatistik Kurumu,  her yıl düzenli olarak yaptığı Hane Halkı İşgücü Araştırması, bu yıl da 21 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstatistik Kurum Başkanı Dr. Türel ÖZER ÖKZÜZOĞLU imzası taşıyan açıklama şöyle;

Değerli Anketörlerimiz, Değerli Kurum Çalışanlarım ve Değerli Basın Mensupları, Sizi, şahsım ve İstatistik Kurumu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

İstatistik Kurumu,  her yıl düzenli olarak yaptığı Hane Halkı İşgücü Araştırması, bu yıl da 21 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu araştırmanın mutfağında kurum çalışanlarımız hizmet verirken,  alanda ise;  anket ile veri toplama kısmında siz Ankötörlerimiz yer almaktasınız. Aslında araştırmanın en zahmetli ve önemli kısmını sizler yürütmektesiniz. Çünkü sizler alanda toplamış olduğunuz veriler ışığında, bizler de işin mutfak kısmında yaptığımız işler sayesinde; bu ülkenin geleceğini aydınlatmaktayız. Bu nedenle özelde kurumumuza genelde ise ülkemize koymuş olduğunuz katkılardan dolayı sizlere, şahsım ve kurumum adına teşekkürü bir borç bilirim.

Birazda Kurumumuz ile ilgili bilgi vermek isteri,

İstatistik Kurumu, 32/19 Sayılı yasa ile resmi gazetede yayınlanarak 28 Mayıs 2019 tarihinde faaliyete başlamıştır. Genel nüfus sayımı, Hane Halkı İşgücü Araştırması, Milli gelir hesaplaması, TÜFE,  Hayat pahalılığı ve ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer tüm sosyal ve ekonomik istatistikler yapmak ve üretmek görevleri arasındadır.

Kurum oluşmadan önce, İstatistik ve Araştırma Dairesi olarak hizmetlerini sürdürmeye çalışan dairemiz,  işlevini nasıl ve hangi kurallara göre yürüteceği konusunda yasada herhangi bir düzenleme olmadığı  için; “Nüfus sayımı, bilgi toplama tahkikat ve istatistik araştırma yapılmasını öngören yasa” tahtında yapmaya devam etmiştir. Devamla 16/70 sayılı İstatistik Yasası yapıldığı dönemin şartlarını ihtiva ettiği ve yasada hiçbir güncelleme yapılmadığı için etkisini zaman içerisinde kaybetmişti.

Bu nedenle de dairenin mevcut yapısıyla Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’nin en önemlisi olan mesleki ve teknik özellikle ilgili ilkesini karşılayamadığı artık netleşmişti. Ülkenin istatistik alt yapısını çağdaş seviyeye taşımak ve belli standartları yakalamak adına istatistik kurumu oluşması elzem hale getirmiştir.

 Tüm ülkelerde “Kurum Çalışmalarında Bağımsızlık İlkesi”nin yasada yer alması, toplumlar nazarında üretilen istatistiklerin güvenirliliğini arttırmıştır.

Bu amaçla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istatistik altyapısını;

– çağdaş seviyeye getirebilmek,

-standartlarını yükseltebilmek,

-Bilimsel ve Teknik Özerkliği ilkesine sahip olan

Bir İstatistik Kurumu kurulmuş ve İstatistik Sisteminin temeli atılmıştır.

Söz konusu yasa İstatistik alanında ciddi bir REFORU niteliğinde olmuştur.

Kurumun Teşkilat Yapısına bakıldığında ise,

Kurum,

İstatistik Kurumu Başkanlığı ve İstatistik Konseyi olarak yapılandırılmıştır.

Kurumu’daki görev dağılımı;

 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 5 Şube Amirinden oluşmaktadır. Toplam Kadro sayısı  78’e çıkarılarak kurum güçlendirilmiş ve genişletilmiştir

 

Konsey oluşumu;

Tüm Bakanlık Müsteşarları, YÖDAK Başkanı,
Merkez Bankası Başkanı,
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı,
DAÜ temsilen bir akademisyen,
Yetkili iki sendikanın Başkanı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı,
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanından oluşmaktadır.   Kurum, gelecek beş yılda resmi istatistik üreticileri tarafından yürütülecek faaliyet ve araştırmaları içeren istatistik faaliyetlerine ilişkin programı hazırlar. Program, İstatistik Konseyinin görüşü alındıktan sonra BK onayına sunulur ve yürürlüğe girerek ülke planlamasına bir iskelet yapı oluşturacaktır.   İşte tam bu noktada İstatistik Kurumu bir ülkenin KILAVUZU niteliğini taşır. Güçlü, doğru, güncel İstatistiklere sahip olmayan ülkeler, okyanus da pusulasız gemiye benzerler. Bu anlamda  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı  rahmetli Rauf  Raif Denktaş; “Pusulasız gemi er geç karaya oturacaktır. İnsanın pusulası ilimdir, dindir, imandır. Dinsiz ve imansız kişi, pusulasız kişiye benzer, er geç karaya oturacak, başını taşlara çarpacaktır.”  Demiştir. rahmetle anıyorum .. Bu nedenle Daha güçlü bir  Kurum teşkilatı, daha güçlü bir yönetim, daha güçlü bir KKTC demektir.  

Kurumumuzun öneminden kısaca bahsettikten sonra, şimdi ise buraya toplanma amacımıza gelelim;.

2019 İşgücü Anketi 21 Ekim 2019 tarihinde başlatılacak ve 03 Kasım 2019 tarihine kadar uygulamaya devam edilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk  işgücü  araştırması 2004 yılında yapılmış ve bu tarihten itibaren her yıl Ekim ayında düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu anket ile ilk kez KKTC’deki işgücü piyasasının özellikleri hakkında (arz yönüyle) bilgi derlenebilmiştir.

Hanehalkı İşgücü Anketi uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren soru kağıdı hazırlanırken tanım ve kavramlar açısından uluslararası standarlar takip edilmektedir. Ayrıca  ILO ve EUROSTAT’ın standartları tam olarak uygulanmakta ve bu doğrultuda soru formu her yıl elden geçirilmektedir.

Hanehalkı İşgücü anketinde veriler örnekleme yöntemi ile tamamen tesadüfi olarak belirlenen hanehalklarından derlenmektedir. Hanedeki tüm fertlere ilişkin demografik bilgiler alınırken işgücü durumunun tespitine yönelik sorular sadece 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorulmaktadır.

Araştırmamıza tesadüfü olarak seçilmiş olan 4 032 hane İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan hanehalkı mektubu ve SMS yöntemleri ile bilgilendirme yapılacaktır. Bu haneler, anketi gerçekleştirecek anketörler tarafından ziyaret edilerek anketler doldurulacaktır.

İlçelere göre anket uygulayacak hane sayısı ve yaklaşık anketör sayısı;

Lefkoşa İlçesi:           1 152   Hane             25 Anketör

Gazimağusa İlçesi :     864 Hane                22 Anketör

Girne İlçesi :               912 Hane                 23 Anketör

Güzelyurt İlçesi :         384 Hane                   9 Anketör

İskele İlçesi  :              384 Hane                   8 Anketör

Lefke İlçesi :               336 Hane                   6 Anketör

Toplam   4 032 Hane     93  Anketör  olarak belirlenmiştir.

İstatistik Kurumu bu anket sonuçları  ile nüfusumuzun işgücü açısından durumunu ortaya koyarak istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgiler üreterek bunları kamuoyu ile paylaşacaktır.

Konuşmama son verirken;

Ne mutlu ki yeni kurulmuş bir kurum olarak; her bölge ve birçok kurum ve kuruluşta çalışan Anketörlerimiz sayesinde, biz tüm ada genelinde sizler eliyle hizmet vermekteyiz. Göreviniz bir kamu hizmetidir ve amaçları bakımından ise çok kutsaldır Sizleri Önemsiyoruz. Anket Çalışmalarınızda başarılar diler, sizleri Sevgi ve saygıyla tekrardan selamlıyorum …

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu