Yerel Haberler

100 polis memuru için münhal

Polis Genel Müdürlüğü, 20’si kadın, 80’i erkek olmak üzere 100 polis memuru için münhal duyurusu yaptı.

Polis duyurusunda, yapılacak olan sınavlar sonucu, 80 erkek, 20 kadın, toplam 100 Polis Memuru alınacağı açıklandı.

Erkek veya kadın başvurularının yeterlilik durumuna göre her şekilde 100 polis memuru alınacağının altı çizildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda şu ayrıntılara yer verildi:

POLİS MEMURU MÜNHAL (80 ERKEK, 20 BAYAN) DUYURUSU

I. KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 100 Polis Memuru (80 Erkek, 20 Bayan) Mevkii için aranan özellikleri taşıyan adaylardan müracaat kabul edilecektir. Yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda bayan aday girememesi durumunda münhal sayısı erkek adaylarla; yeterli sayıda erkek aday girememesi durumunda ise münhal sayısı bayan adaylarla tamamlanacaktır.

Kadro Adı : Polis Memuru

Meslek Derecesi : 9’uncu Derece

Kadro Sayısı : 2288

Maaş Baremi : 5/4

II. Başvurular, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, diğer istenen belgeler ile birlikte, 21-22-23-24-25/10/2019 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

III. ARANAN KOŞULLAR

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(2) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak; (25/10/2019 tarihi itibariyle)

(3) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak;

(4) Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza geçme ve benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak;

(5) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak; (Erkek Adaylar için)

(6) Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak:

(7) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak;

(8) Vücut ölçüleri Erkeklerde boy itibariyle 170 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 175 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak.

(9) Bayanlarda boy itibarıyle 168 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak

son iki rakamı ile kilosu arasında -15 kg, +10 kg.’dan fazla fark olmayacak;

(10) 8 ve 9. maddelerinde belirtilen boy ve kilo ölçüleri Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak olup, ölçülere itiraz edecekler ölçüm sırasında itirazda bulunmalıdırlar. Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(11) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

IV. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
Polis Örgütünün iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak ve Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.

V. BAŞVURU EVRAKLARI

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi,

b) Doğum şahadetnamesi,

c) Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,

d) Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge (erkekler için),

e) 4×6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf,

f) İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.

VI. YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ VE TARİHLERİ

(1) Vücut ölçülerinin yapılması ve Başvuruların Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından kabulü (Tarih ve Yeri: 05-06-07/11/2019 tarihlerinde, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa.

(Yapılacak boy ve kilo ölçümüne itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

(2) Yeterlik Sınavı: (Aranan öğrenim koşullarının üzerinde mezuniyeti bulunanlar yeterlik

sınavından muaftır.

(Tarihi ve Yeri: 09/11/2019 – Lefkoşa.)

(Sınav Konuları: Türkçe, Matematik ve Kompozisyon)

(3) İngilizce Sınavı: (Yazılı)

(Tarihi ve Yeri: 16/11/2019 – Lefkoşa.)

Yeterlik Sınavında başarılı olanlar ile muaf tutulan adaylar sınava katılırlar.

(4) Spor Sınavı:

(Tarihi ve Yeri: 25-26-27/11/2019 tarihlerinde – Özel Harekat Müdürlüğü – Dikmen)

(İngilizce sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

(5) a) Yarışma Sınavının Yazılı Bölümü:

(Tarihi ve Yeri: 30/11/2019 – Lefkoşa.)

(Spor sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

b) Yarışma Sınavının Sözlü Bölümü:

(Yarışma Sınavına Yazılı Bölümüne katılanların tümü katılacaktır.)

(Tarihi ve Yeri: 03-04-05-06/12/2019 tarihlerinde- Lefkoşa.)

(Spor sınavında başarılı olacak sayıya göre süre uzayabilir veya kısalabilir)

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir. Müracaat sayısına göre sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durum Müracaatçıya bildirilir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu