Yerel Haberler

Yurttaşlık Yasa Tasarısı hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, dün Cumhuriyet Meclisinde Yeni İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü ile Yurttaşlık Yasa Tasarısı hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Baybars, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün oluşmasındaki temel hedefin kayıtlılık ve güvenlikle ilgili olduğuna dikkat çekti. Baybars konuşmasında, “Şu şekildedir ki bugün itibariyle baktığımızda hep şunu tartıştık. Bu ülkede bazıları bizi eleştirdi 67 yıldır özellikle bu ülkede bulunan yabancı kişilerin statüsünün kayıtlılığının sağlanmadığına yönelik iddia ortaya koyduğumuzda bizi eleştirdiler ve tüzüğün çok sayıda değiştiğini söylediler. Ama o 67 yılda değişen tek şey tüzükteki harç oranlarıydı. Bu şekilde kapsamlı bir tüzük ilk kez düzenlendi.

Neden İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ne ihtiyaç duyulduğunu nüfus politikası bağlamında açıklayan Bakan Baybars şöyle konuştu: “Hepimiz bugün de dün de dâhil olmak üzere birçok tartışmaları yaparken nereden bahsediyoruz; eğitimimizin, sağlığımızın, yollarımızın vermiş olduğumuz sosyal ve ekonomik her türlü hizmetin aslında ne kadar yetersiz olduğundan bahsediyoruz. Örneğin; cezaevinin kapasitesi, mahkemelerin sayısı, iş yükü ve benzeri konuları değerlendirirken yollarımızın durumu, okullarımızın sayısı, sağlık ocaklarımızın hastanelerimizin durumu veya verilecek hizmetlerin ne olduğunu belirlerken yapmamız gereken tek bir şey var, O da nüfusumuzu bilmektir. Aslında nüfus üzerinden planlama ve politikaları yapabilmek için nüfus kayıt dairemiz e-nüfus sisteminin sayısallaştırılması işlemini tamamlamış olmasından ötürü 1900’den itibaren özellikle atalarının da yer alabileceği yani soy ağacının çıkarılabileceği bir sistem içerisinde 1900 yılından günümüze kadarki her tür kimlik, kayıt, ölüm, doğum oranlarını verebilecek bir seviyeye geldi.

1900 yılından bugüne kadar bu politikalar oluşturulurken örneğin beyaz kimlik verilen kişilerin normal kimlik verilen kişilerle karıştırılması da dâhil daha birçok hususta karmakarışık bir sistem oluşturuldu. Dolayısıyla bunların ayıklanması bir miktar zaman alıyor. Bunun dışında yurttaş yapılanlarla ilgili özellikle tek bir dosya numarası üzerinden hareket edilmesi, yurtiçi ve yurtdışı doğumların adres sistemine göre kayıtlı olması son derece önemlidir. Yurttaşların ve nüfusun ne olduğunun bilinip kayıt altına alınması için onlar da şu anda sağlanıyor. Tek bir eksiğimiz kaldı o da mekânsal adres kayıt sitemi ki o kayıt sistemi de aslında nüfusun nerede olduğunu bizlere gösterip o veriyi de sağlamlaştırabilecek duruma geliyor. Şu anda belediyelerimiz mekânsal adres kayıt sistemiyle ilgili adres ve koordinat sistemlerini tamamlamak üzeredir. Daha sonra da yurttaş nüfusla yurttaş olmayan nüfusun adrese mekâna göre eşleştirmesi yapılacaktır.

İçişleri Bakanı Baybars, Nüfus politikalarının şekillenebilmesi için yapılan çalışmaları anlattıktan sonra İkamet ve Vizeler Tüzüğü ile ne yapılmak istendiğine açıklık getirdi. Bugüne değin ülkede çalışma izni veya ikamet izni alarak kalan yabancı kişilerin 18 yaş altı çocuklarının kaydının yapılmadığına dikkat çekti. Baybars, Yeni İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü ile bunun da kayıt altına alındığını belirtti.

Ayrıca kayıtlılık anlamında yapılan bir diğer düzenlemenin de 60 yaşın üzerindeki yabancıların kayıt altına alınması olduğunu belirtti. Bu hususa da açıklık getiren Bakan Baybars, “60 yaşın üzerinde bulunan yabancı kişilerin bugüne kadar kaydını yapmadık. Bu ülkeye 90 günde bir turist olarak girip çıkan kişilerin ülkede yaşadığını bile bile bu kişilerle ilgili düzenleme yapmadık”. Bugün baktığımız zaman bu kişilerle ilgili bir düzenleme yapmanın ne kadar gerekli olduğuna dikkat çeken Bakan Baybars,  “KKTC’nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu vurgu yaptı. KKTC’de yurttaş olduğu kadar yurttaş olmayan kişilerin de en temel hak ve özgürlüklerden faydalandırırken en basit ekonomik ve sosyal hizmetleri alabilmeleri için kayıtlılığın esas olduğunu ve tabi bir diğer hususun da ülke güvenliği olduğunun söyleyen Baybars, konuşmasında bu düzenlemelerin nüfus politikaların sağlıklı şekilde sağlanmasında çok önemli olduğunun belirtti. Bakan Baybars, Yeni İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü ile ülkedeki yabancılarla ilgili yapmak istenilenin, yabancıların burada statüsünün netleşmesi, bunların kayıtlılığının sağlanması ve doğru veriler elde edilerek nüfus sayımlarında artık ilkel yöntemlerden kurtularak daha çağdaş verilere dayalı bir sisteme geçilmesidir” dedi.

“YURTTAŞLIK YASASI VE DAİMİ İKAMET İZİNLERİ YASASINDA HÜKÜMET ORTAKLARI ARASINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ VARDIR”

Meclis kürsüsünde Yurttaşlık Yasası hakkında da bilgi veren İçişleri Bakanı Baybars şöyle konuştu: “Ekim 2018 tarihinde hem yurttaşlık yasası hem de daimi İkamet izinleri yasası altında iki yasa tasarısı düzenlemiştik. İki yasayı birlikte öngörmemizin sebebi aslında şudur; göreve geldiğimiz günden bugüne görevde bulunduğumuz 20 ay boyunca yurttaşlık ilgili temel taleplere baktığımızda çoğunun ekonomik olduğunu gördük. Bu ülkede yaşayan kişilerin daha rahat yaşayabilmek, burs alabilmek, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek, okul harcını daha düşük ödeyebilmek gibi benzer sebeplerle veya iş kurabilmek, market açabilmek gibi yani bu ülkedeki ekonomik faaliyetlerini daha kolay sürdürebilmek maksatlarıyla yurttaşlık talepleri olduğunu gözlemledik. Tabi ki yurttaşlığın sırf ekonomik sebeplerle ihdas edilmesinin de doğru olduğunu söylemek de mümkün değildir. Dolayısıyla yurttaşlık politikasını belirlerken bununla paralel Beyaz Kimlik dediğimiz aslında 2006 yılında çıkan ama sadece kişileri çalışma izni almaktan kurtaran onun dışında çok da fazla bir hak vermeyen, kişilerin normal yaşamlarını kolaylaştırmanın önüne geçen ve çok fazla da çalışmayan bir yasa var. Hâlihazırda biz onu da revize ettik.

Yeni hükümetin kurulmasıyla hem bu yurttaşlık yasası hem de daimi ikamet izinleri yasasının yürürlüğe girmesi için hükümetimize bu iki yasa tasarısını da sundum. Bunula birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Başbakanlık altında bulunan YAGA ve KOBİGEM’de özellikle genç girişimcilerin ülkemizde bulunması ve bunların teşvik edilmesi noktasında ki ekonomik formda ve yapılan tüm çalıştaylarda ortaya çıktığı gibi burada bulunan girişimcilerin yabancı olsa da çalışmalarını, üretmelerini destekleyecek politikalar geliştirmek noktasında Enerji Bakanlığı ve YAGA’nın taleplerini aldık. Beyaz Kimlik dediğimiz Daimi İkamet İzinleri yasasında bir miktar daha revize yapma ihtiyacı doğdu. Yurttaşlık Yasasının genel politikası anlamında geçen hükümette sunduğumuz yasa anlamında hükümet ortakları arasında bir görüş ayrılığı olduğunu söylememiz mümkün değildir.

Bakan Baybars, Daimi İkamet Yasa tasarısında eksik kalan kısmın sadece yatırımcı, girişimci bağlamında Beyaz Kimlik uygulamasının şekillenmesi olduğunu söyledi. Baybars bu konuda şöyle konuştu: “Çünkü burada iki kimlik uygulaması getiriyoruz. 5 yıla ve 10 yıla kadar verilebilecek Beyaz ve Yeşil Kimlik dediğimiz bir uygulama”. Baybars, Daimi İkamet Yasa Tasarısında var olan Beyaz ve Yeşil Kimlik uygulamasından ülkedeki girişimci ve yatırımcıların hemen yararlanabilmeleri için yasa tasarısına bir maddesi koyduklarını da belirtti. Bu madde hakkında bilgi veren Bakan Baybars şöyle konuştu: “ Biliyoruz şu anda Kalkanlı’da bir teknoloji vadisi kuruldu. Bunun gibi bilişimle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bunlarla ilgili kolaylıklar sağlamak ve bu kişilerin burada iş yapabilmelerine olanak sağlamak maksadıyla Beyaz Kimlik dediğimiz kimlik çeşidini bir miktar daha artırıyoruz”. Baybars, konuşmasında Daimi İkamet İzinleri Yasası’nda seçme ve seçilme, kamu görevine girme gibi haklar dışında birçok hakkın bu kişilere kademeli olarak verilmesi konusunda tasarıda mevcut olduğunu söyledi.

Yurttaşlık Yasası’na baktığımız zaman da yurttaş olmak için kesintisiz çalışma izni olması tek sebep olmamalıdır diyen Bakan Baybars, “Tabi ki bununla ilgili kriterleri, özellikle evlilik yoluyla alınacak yurttaşlığı da evlilikten alınan yurttaşlıkların bir sonraki evliliğe taşınmaması gibi önlemleri de bu yasa tasarısıyla aldık. Yine mağdur olan burada çocuk doğurup ama yurttaş olmayan kişilerin burada yaşayabilmeleri, kendilerine ikamet hakkı verilebilmesi noktasında keyfiyete veya kritersizliğe bırakmadan onu da yine yasamıza yerleştirdik. Yurttaşlığa alınmasıyla ilgili olarak sadece kriterleri belirlerken sabıka kaydı, toplum sağlığını tehdit edecek hastalığının bulunmaması, sabıkasının bulunmaması veya bu ülkedeki kendi geçimini sağlayacak gelire sahip olması kriterleri dışında buradaki Kıbrıs Türk Kimliğine, kültürüne uygun olmasını sağlayacak bir programın varlığını da yeni yasa tasarısına koyduk. Yeni Yurttaşlık yasa tasarısında yurttaşlığa alınmadaki gibi yurttaşlığın iptali sadece hile gibi sebeplerle değil burada işlemiş olduğu suçlarla paralel bir düzenlemeyle de iptal edilme koşullarını düzenlediklerini söyledi.

BAYBARS, YURTTAŞLIK YASA TASARISI’NDAKİ İSTİSNAİ YURTTAŞLIK İSTİSMARA KAPATILDI.

Meclis oturumunda Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı hakkında sorulan soruları yanıtlayan Baybars, İstisnai Yurttaşlık” verilmesi koşullarının da istismara kapatılacak şekilde yeni yasa tasarısında yer aldığını belirtti. Doğuş Derya’nın istisnai vatandaşlıkların meclis tarafından verilmesi önerisinin de kuvvetler ayrılığı ilkesinden ötürü pek doğru olmadığını fakat üzerine tartışılabileceğini söyleyen Bakan Baybars, “Cumhuriyet Meclisi yasama meclisidir ve idari yürütmeye ait yetkilerin yasamaya verilmesinin yürütmeyle yasama arasındaki kuvvetler ayrılığını bozabileceğini düşünüyorum” dedi. Devamında Baybars, “Şu anki Yurttaşlık Yasa tasarısında istisnai yurttaşlık dediğimiz türde ucu açık olan ve tamamen ‘zorunlu gördüm yurttaş yaptım’ şeklinden çıkaracak bir düzenleme vardır. Örneğin yatırımcıyla ilgili istisnai yurttaşlığı bu ülkeye sağladığı faydayla ilgili somut kritere bağladık. Dolayısıyla şu anki mevcut yasada olduğu şekliyle bakanlar kurulu tarafından zorunlu görülenler gibi bir başlık şu anki yasa tasarısında yer almıyor. Bu haliyle istismar edilmesi çok mümkün olmayacaktır. Tabi ki bakanlar kurulundan geçip meclis genel kurluna geldiğinde hukuk komitesinde bunlar görüşülüp komitenin uygun gördüğü şekilde genel kurula sunulacaktır” dedi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu