Yerel Haberler

Uzlaşı sağlandı

Hükümet ile  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) uzlaştı.  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile El-Sen arasında mutabakat metni imzalandı. 


Başbakanlıkta bu akşam saat 22.30 sıralarında imzalanan mutabakat metnine, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç imza koydu. 


ÖZKIRAÇ 
Mutabakatın imzalanması ardından ilk sözü alan Kubilay Özkıraç,  topluma olan saygılarından, bu yurda sevgiden, yurtseverlikten ve ülkede özgür, aydınlık bir yaşam sürmek amacıyla mutabakata imza koyduklarını söyledi. 


Mutabakat metninin imzalanabilmesi için tüm katkı koyanlara teşekkür eden Özkıraç,  dün yapılan görüşmelere Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da katılmasını beklediğini belirtti. 
Bu ülkenin geleceği ve ülkede enerji sorunun tartışılmayacağı bir gelecek yaratmak için mücadele verdiklerine işaret eden Özkıraç, bu imzayı atarak ülkedeki iç barışa ve emek cephesindeki barışa bir katkı koyduklarını söyledi. 


Bu ülkede kaos olmaması için metne imza koyduğunu ifade eden Özkıraç, özgür ve barış içinde bir ülke arzu ettiklerini kaydetti. 


Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile atılacak adımın çok önemli olduğunu vurgulayan Özkıraç, 2024’ten sonra ülkede elektriğin tartışılmayacağını ümit ederek mutabakat metnine imza koyduğunu söyledi .


Kıb-Tek çalışanlarının yeterince beden ödediğini, bugüne kadar yaşanan iş kazalarında hayatlarını kaybeden insanlar olduğuna işaret eden Özkıraç, “İnşallah 2-3 yıl sonra elektriği tartışmayız” dedi.


Özkıraç, nihai hedeflerinin bağımsız, özerk, demokratik bir Kıb Tek olduğuna dikkat çekerek, Kıb-Tek çalışanlarının sürece katkılarının büyük olacağını, ancak imzalanan mutabakatta yer alan maddelerin hayata geçmemesi halinde kendilerinin yine sokaklara döküleceğini sözlerine ekledi.   


TAÇOY 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, günlerdir kamuoyunun gündemini işgal eden, KIB-TEK’in sıkıntıları ve EL-SEN grevi ile alakalı, hükümet ve EL-SEN’in yürütmüş olduğu görüşmelerin bu akşam olumlu bir şekilde sonuçlandığını söyledi. 


“HÜKÜMETİN KIB-TEK’İN ÜRETİME YÖNELİK YATIRIMLARINA KARŞI BİR DURUŞU OLMADI VE OLAMAYACAK” 

KIB-TEK’in dün olduğu gibi bugün de, yarın da Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez, stratejik bir kurum olduğunu, doğru bir yapıda halka hizmet vermeye devam etmesinin sağlanacağını vurgulayan Bakan Taçoy, hükümetin KIB-TEK’in üretime yönelik yatırımlarına karşı bir duruşu olmadığını ve olamayacağını vurguladı. 


Taçoy, “KIB-TEK’in elektrik üretimine devam edebilmesi adına ihtiyaç duyulan tüm fizibıl yatırımlar, ihtiyaçlar, mali olanaklar ve öncelikler bağlamında ele alınarak değerlendirilecek ve yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. 


KIBTEK’in üretime yönelik bir yatırım ihtiyacının bugün olmasa da yakın bir gelecekte doğacağını ifade eden Bakan Taçoy, bu düşünceden hareket eden tarafların, imzalanan mutabakat metni ile  KIBTEK’in üretime yönelik yatırımlarının planlanması ve bunun önü açık olmayan bir tarihte hayata geçirilmesi adına bir komitenin kurulmasına karar verildiğini kaydetti. 


Komitenin üretim ihtiyaçlarının hangi yöntemle karşılanacağına karar vereceğini ve bu çalışmaları 45 gün içerisinde tamamlayarak ihale süreçleri için çalışmaya başlayacağına dikkat çeken Bakan Taçoy, şöyle devam etti: 


“MAHSUPLAŞMALAR VE ÖDEMELERİN PLANLANMASI KONULARINDA TAM BİR MUTABAKAT SAĞLANDI” 

“Bakanlığımızın ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun hali hazırda üretmiş olduğu 28+8 personel ihtiyacının karşılanması konusundaki iradenin devam ettiği de yeniden teyit edilmiştir.
Gündemin bir başka konusu olan, Devletin Kıb-Tek’e olan borçları ile Kıb-Tek’in devlete olan borçlarının saptanması, gerekli mahsuplaşmaların sağlanması ya da gerekli ödemelerin planlanması konularında da Maliye Bakanlığımız yetkilileri ile El-Sen yetkilileri arasında tam bir mutabakat sağlanmıştır.”


Hükümet olarak süreci son derece yapıcı bir anlayışla yürüttüklerini vurgulayan Bakan Hasan Taçoy, “Şimdi, KIBTEK’in üretime yönelik yatırımlarına katkı sağlanırsa, biz de gerekli tüm fedakarlıkları ortaya koyarız diyen ve bunu toplu iş sözleşmesinin giriş bölümünde açıkça ortaya koyan KIB-TEK çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir” dedi.
“Bu kurum onların evidir. Onların ekmek kapısıdır. Ülke için son derece önemli bir kurumdur. Bu kurumu yaşatmak, bu kuruma sahip çıkarak, kurumu batağa sürükleyecek ekonomik akla uygun olmayan taleplerden geri durulmalıdır” şeklinde konuşan Bakan Hasan Taçoy, kurumun sürdürülemez yapısını toparlamak, maliyetleri aşağıya çekecek gerekli özveriyi göstermenin de artık onların sorumluluğu olduğunu söyledi. 


“KABLO İLE ELEKTRİK GETİRİLMESİ VE ENTERKONNEKTE SİSTEMİN HAYATA GEÇİRİLMESİ HEDEFİ DEVAM EDİYOR” 

Hükümetin Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sistemin hayata geçirilmesi hedefini önünde tuttuğuna işaret eden Bakan Taçoy, hükümetin temiz enerji kaynaklarının kullanımı bağlamında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alanlara da yatırım yapma noktasında kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. 

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ve EL-SEN’in ortak deklarasyonunda ortaya konan konularla ilgili çalışmalara da devam edileceğine işaret eden

Bakan Taçoy şöyle devam etti: 

“Şeffaflık konusunda, KIBTEK yönetimi düzenli olarak halka bilgi verecek bu amaçla kurumun sayfasında gerekli tüm dokümanlar yayınlanacaktır. 

Hesap verebilirlik noktasında; İç ve dış denetim mali ve idari konuları kapsayacak şekilde güçlendirilecektir. 

Kurum içerisinde usulsüzlükler ve yolsuzluklar ile ilgili bir çalışma zaten başlatılmıştır ve bu çalışmalar sonuçlandırılacaktır.

3-5 yıllık bir mali analiz ve reçeteler raporu hazırlanacaktır. Halk ve sivil toplum ile paylaşılacaktır. 

Yenilenebilir Enerji Birimi ile KIBTEK’in daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. 

KIBTEK ve ELSEN ortak bir komite oluşturacak ve reorganizasyon süreci birlikte yönetilecektir.”

İmzalanan mutabakat metninin halka, KIB-TEK’e, ülkeye ve enerji üretimine katkılar sağlamasını temenni eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, EL-SEN yetkililerine de bu süreçte, grevi iyi niyetli bir şekilde askıya almalarından dolayı teşekkür etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile EL-SEN arasında MUTABAKAT METNİ

KIB-TEK dün olduğu gibi bugün de,  yarın da Kıbrıs Türk Halkı için vazgeçilmez, stratejik bir kurumdur ve taraflar, KIB-TEK’in doğru bir yapıda halka hizmet vermeye devam etmesini sağlamakta kararlıdırlar.

Taraflar, KIB-TEK’in elektrik üretimine devam edebilmesi adına, ihtiyaç duyulan tüm yatırımların, mali olanaklar ve öncelikler bağlamında ele alınarak değerlendirilmesi yönünde ortak bir düşünceye sahiptirler.

Bu düşünce ile hareket eden taraflar;

  1. Elektrik üretim maliyetlerini düşürebilmek ve artan talebi karşılayabilmek adına ilk etapta en az 60 MW gücünde santral yatırımı yapılması gerekliliğini ortaya koymuş ve bu konunun sonuçlandırılması adına bir “Enerji Yatırım Komitesi” kurulmasını ve komitenin bu konudaki çalışmalarını 45 gün içerisinde tamamlamasını karara bağlamışlardır.
    1. Komite; Başbakanlık (2 üye), Başbakan Yardımcılığı (2 üye), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (2 üye), KIB-TEK Yönetim Kurulu (2 üye), EL-SEN (2 üye), Elektrik Mühendisleri Odası EMO (1 üye), K.T. Makine Mühendisleri Odası KTMMO (1 üye)’nun göndereceği üyelerden oluşacaktır.
    2. Komite 30 günlük sürede çalışmalarını tamamlayacak ve geriye kalan 15 günlük süre içerisinde ise şartname hazırlanacak ve ihaleye çıkılmak üzere Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilecektir.
  1. Taraflar ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerin hayata geçirilmesinin ardından, daha önceden gerek KIB-TEK Yönetim Kurulu gerekse Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından alınan kararlarla 28 teknik personel ve 8 çağrı merkezi genel hizmet memuru istihdamı için KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun münhale çıkabilmesi konusunda hemfikirdirler.
  1. Taraflar, önceki mahsuplaşmalar sonrası kalan 2012-2019 yılları arasındaki, gerek KIB-TEK’in devlete gerekse Devletin KIB-TEK’e olan alacaklarının, türüne göre bazılarını mahsuplaşma, bazılarını peşin ödeme bazılarını ise takvimlendirilmiş ödeme şeklinde planlanmasını Ekim ayı sonuna kadar sonuçlandıracaklardır.
  1. EL-SEN ve KIB-TEK elektrik maliyetlerini aşağıya düşürecek tedbirleri görüşmeyi ve mutabık olunan konularda gerekli adımları iyi niyetle atacaklarını taahhüt ederler.

         Hasan TAÇOY                                                   Kubilay ÖZKIRAÇ

   Ekonomi ve Enerji Bakanı                                         EL-SEN Başkanı  

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu