Yerel Haberler

Hükümetin 300 günlük projeleri

 Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki 300 günde hayata geçirmeyi planladığı projeleri de dile getirdi.

Bakanlıklara göre, hayata geçirilmesi planlanan projeler şu şekilde sıralandı: 

BAŞBAKANLIK

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 2020 – 2022 yılları arasındaki üç yıllık Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü, kapsamlı, orta vadeli hedefleri de gözeterek, sonuçlandırılacaktır. Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı hazırlanacaktır. Yatırım teşvikleri ile ilgili yeni bütüncül bir Yatırım Teşvik Sistemi hayata geçirilecektir.
Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile ilgili, yatırımcılara yönelik teknik ve finansal destek programları geliştirilerek, ‘tek durak ofisi’ aktif hale getirilecektir. 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

51 yıllık müzakerelerin çöküşünün ardından gelinen noktada, müzakere edilmiş bir çözüm perspektifi ile barışçıl tutumumuzu muhafaza ederek, bir yandan işbirliğine dayalı farklı/alternatif çözüm modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni ve alternatif modellerin açık fikirlilikle tartışılması konusu ileriye taşınacaktır.

Gerek adada, gerekse ABD ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerinin önde gelen başkentlerine yapılacak olan ziyaret ve temaslarla proaktif diplomasi uygulaması, sesimizin uluslararası alanda duyulmasının sağlanması çalışmaları hız kesmeden sürdürülecekir.

Ada etrafındaki hidrokarbonlar konusunda Kıbrıs Rum tarafının provokatif ve haklarımızı yok sayan tek yanlı faaliyetlerine karşılık verilmeye devam edilecek, kazı da dahil olmak üzere haklarımızın muhafazası sağlanacaktır.
Uluslararası toplumun GKRY’ne, tek yolun diplomasi ve işbirliği olduğunu telkin etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda diplomatik girişimlerimiz artarak sürecektir. 

Kapalı Maraş: Envanter çalışması en erken zamanda tamamlanacak, bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular temelinde hayata geçirilecek olan politika şekillendirilecek ve adım adım uygulamaya konulmaya başlanacaktır.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

Girne Ortaokulu yapımı tamamlanacaktır. İskele Türk Maarif Koleji binası açılacaktır. Yeni Tiyatro Binası’nın insaşına başlanacaktır. Lefkoşa Mesleki Eğitim Kampüsü Projesi tamamlanacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI

Tarihte ilk kez iç borçların ödenmesine ilişkin protokol Kooperatif Merkez Bankası ile izmalanacak.
E-Fatura dönemi başlatılacak. Araç Otomasyonu devreye sokulacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sosyal Konut Projesinin temeli atılacaktır. Hazırlıkları tamamlanmış İmar Planları yürürlüğe girecektir.
İnsan onuruna yaraşır yeni bir cezaevi hizmete açılacaktır. Mekansal Adres kayıt sistemi MAKS Projesi hayata geçecektir. Yeni Vatandaşlık ve Daimi İkamet yasaları yürürlüğe girecektir.

BAYINDIRILIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, İskele-Çayırova Yolu, Girne Batı Çevre Yolu Projeleri tamamlanacaktır.
Toplu taşımacılıkta bölgesel kooperatifleşme/şirketleşme sağlanacak ve tüm hatlarda elektronik ödeme sistemi, araç içi görüntüleme, mobil uygulama ile araç takip ve yolcu bilgilendirme standart hale getirilecektir.
Limanlar Dairesi’nin Denizcilik İşleri Dairesi’ne dönüştürülmesi tamamlanmış olacak ve Gazimağusa ile Girne Limanlarının kamu-özel işbirliği ile işletimi başlamış olacaktır.

Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması tamamlanmış olacak ve ülke geneli bakır kablo envanterinin fiber optik kablo ile değişim projesi başlatılmış olacaktır. Ehliyet sistemimiz uluslararası standarta kavuşturulacaktır. 
Kırmızı ışık, hız ve şerit ihlal tespit kameraları, trafik yoğunluğunu tespit edip farklı güzergahlara yönlendirme yapabilen uygulamalar, hareket halinde araç ağırlık ölçümü yapabilen kantar gibi akıllı trafik sistemleri uygulanmaya geçirilecektir.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI

8 Tematik Alanda, ekonomik gelişim sağlanması adına, KOBİLERE özel kredi ve hibe programları başlatılacaktır. Lefkoşa Fuar alanı yenileme projesi başlatılacaktır. Enterkonnekte sistemle ilgili, ihale aşama süreçleri tamamlanacaktır. 

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI

Turizm Strateji Planı hazırlıkları tamamlanacaktır. Turizm İstatistikleri Otomasyon Projesi devreye sokulacaktır.
Girne Turizm Antik Limanı yenileme çalışmaları tamamlanacaktır.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Tarım Entegre Kayıt Sistemi (İzlenebilir Gıda Sistemi) hayata geçirilecektir. Devlet üretme çiftliklerinin damızlık küçükbaş yetiştirme kapasitesi artırılacaktır. 245 kilometrelik eksik içme suyu altyapı projeleri tamamlanacaktır.
Halen devam eden Dere Islah çalışmaları tamamlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yarım kalan Güzelyurt Hastahanesi projesini bitirme çalışmalarına başlanacaktır. TC – KKTC Sosyal Güvenlik Antlaşmas uygulamaya sokulacaktır. İlaç Depo Otomasyon Sistemi Projesi hayata geçirilecektir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası’na geçiş sağlanacaktır. Yeni İstihdam Destekleme Rerofm Paketi hayata geçirilecektir.
KKTC’de Çalışma Hayatında kayıtdışı işçiliği önleyen gerekli yeni yasal düzenlemeler yapılacak ve Çalışma Affı getirilecektir. Engellisiz Yaşam Evi Projesinin ikinci Etabı tamamlanacaktır.

Engelli vatandaşların iş gücü piyasasına katılmalarına olanak sağlayacak Engelli İstihdamı Teşvik uygulaması başlayacak”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu