Yerel Haberler

40 Sivil Hizmet Görevlisi alımı

Polis Genel Müdürlüğü, 40 Sivil Hizmet Görevlisi alımı için adaylardan 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvuru kabul edileceğini duyurdu

SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ MÜNHAL DUYURUSU

I.

Aşağıdaki koşullar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü Sivil Hizmet Görevlileri kadrosunda münhal bulunan 40 (15 Bayan ve 25 Erkek) IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Operatörü) kadrosuna uygun çalıştırılacak bayan ve erkek adaylardan 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında (Her iki tarih dahil) mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecektir. Yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda bayan aday girememesi durumunda münhal sayısı erkek adaylarla; yeterli sayıda erkek aday girememesi durumunda ise münhal sayısı bayan adaylarla tamamlanacaktır.

II.

Dilekçeler Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden yukarıda belirtilen tarihlerde temin edilecek formlar üzerinde yapılacaktır.

III.

Bu mevkii için alınacak personelin “Genel ve Özel” koşulları aşağıda belirtilmektedir.

IV.

KADRO ADI

: BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

HİZMET SINIFI

: TEKNİSYEN HİZMETLERİ SINIFI

DERECESİ

: IV (İlk Atama Yeri)

MÜNHAL KADRO SAYISI

: 40

KADRO BAREMİ

: 5/2

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

1.

Amirlerinin verdiği emirlere uygun olarak bilgisayar operatörü görevini yapar.

2.

KKTC giriş kapılarında KKTC’ne giriş – çıkış limanlarında giriş ve çıkış yapan yolcuların bilgisayara kayıtlarını yapar;

3.

Bilgisayar işlemlerine ilişkin arşiv, kayıt, dosyalama ve daktilo gibi kitabet işlemlerini yapar;

4.

Genel kitabet hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olur;

5.

Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar ve

6.

Gerektiğinde vardiya olarak veya herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de görev yapar.

ARANAN NİTELİKLER:

1.Bir teknik ortaöğretim kurumunun göreceği hizmetle ilgili bölümünü bitirmiş olmak veya bir teknik ortaöğretim kurumunu veya liseyi bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak.

2.İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak;

3.İyi derecede İngilizce bilmek.

4.Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile müsbet ve güvenilir olmak;

5.İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;

6.Erkeklerde boy itibarıyle 165 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 170 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak;

7.Bayanlarda boy itibarıyle 163 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -15 kg, +10 kg.’dan fazla fark olmayacak;

8.6. ve 7. maddelerinde belirtilen boy ve kilo ölçüleri Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak olup, ölçülere itiraz edecekler ölçüm sırasında itirazda bulunmalıdırlar. Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ARANAN KOŞULLAR :

a)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

b)18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olmak; (06 Eylül 2019 tarihi itibarıyla)

c)Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşulları taşımak,

d)Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

e)Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak.

f)Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için),

g)Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır), Devletten emekli maaşı çekmemiş olmak, Disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil Hizmet Görevinden azledilmemiş olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI

KKTC Kimlik Kartı ve fotokopisi

Doğum Kayıt Belgesi (Aslı)

Mezun olduğu okul diploması veya onaylatılmış fotokopisi

Askerliğini yaptığına dair bir belge (Erkek Adaylar için)

4×6 cm ebadında profilden çekilmiş 2 adet fotoğraf (yeni çekilmiş)

İngilizce dışında, ek yabancı dil bilmesi halinde uluslararası geçerliliğe sahip bir belge veya Eğitimden sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil sınavından “A” düzeyinde bir belge.

İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.

YAPILACAK SINAVLAR

Yeterlik ve Yabancı Dil ( İngilizce) Sınavı:

Yeterlik Sınav Konuları:

(Anayasa, 51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası, Polis Örgütü Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü (A.E.457/2005) ve Genel Kültür) Yeterlik ve yabancı dil sınavlarının her birinden 50 (elli) ve üzeri not alan ve bu iki not ortalaması 60 (almış) ve üzerinde olanlar başarılı olacaktır.

(Tarihi ve Yeri: 21 Eylül 2019 – Lefkoşa) (Müracaatları kabul edilen müracaatçılar katılacaktır)

2) Yarışma Sınavı. (Uygulamalı): (Geçer Puan 50 ve üzeridir)

(Tarihi ve Yeri : 30 Eylül 2019– PGM-Polis Okulu Müdürlüğü-Yeniceköy)

Uygulamalı Yarışma Sınavı Konuları ve Puanları:

a)Temel Bilgisayar Bilgisi; (15 Puan)

(Microsoft Windows İşletim Sistemi, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.)

b)Verilen bir metnin bilgisayara yazılması (40 Puan)

c)Verilen bilgilerin bilgisayara yazılması (45 Puan)

(Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

3) Sözlü (Mülakat) Yarışma Sınavı. (Geçer Puan 60 ve üzeridir)

(Tarihi ve Yeri: 02-03 Ekim 2019 – Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa.)

(Yaş (20 Puan), İngilizce Dışında her yabancı dil için (belge ibraz edilmesi şartı ile)

10 puan, toplamda 20 puanı geçmez, Kendini İfade Etmek (30 Puan) ve Genel

Değerlendirme (30 Puan))

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu