Yerel Haberler

Kurul Üyeleri istifaya çağırdı

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin aldığı kararlara kurulun üyeleri Prof Dr. Mehmet Hasgüler, Prof Dr. Ahmet Pehlivan, Prof Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof Dr. Haslet Balcıoğlu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, tepkilerini muhtıra vererek göstererek Büke’yi istifaya davet ettiler.

Kurul üyelerinin Cumhurbaşkanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na da gönderdiği yazıda “02 Ağustos 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanına arz edilen detaylı gerekçeler yazısı doğrultusunda Kurulun sizin Başkanlığınızda çalışma ortamı kalmadığını, sağlıklı bir şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getiremeyeceği görülmüştür.” denildi.

6 YÖDAK Kurul üyesinin imzaladığı muhtıra şöyle:

Sayın Prof. Dr. Akile Büke, “Bizler YÖDAK Üyeleri olarak aşağıdaki hususları bilgi ve gereği için dikkatinize sunarız.

Saygılarımızla

1- 02 Ağustos 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanına arz edilen detaylı gerekçeler yazısı doğrultusunda Kurulun sizin Başkanlığınızda çalışma ortamı kalmadığını, sağlıklı bir şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getiremeyeceği görülmüştür.

2- Görev yaptığınız sürece ve özellikle son dönemde izlemiş olduğunuz yasa tanımaz tutum ve davranışların kurumun işleyişine zarar vermesinden, kurumu, personeli ve Kurulu yönetemediğinizden dolayı sizin Başkanlığınızı tanımıyoruz.

3- Başkan olarak yasanın belirlediği prensipler ve çizilen çerçevede çalışma gösterilmemiştir.

4- Sizin döneminizde uyumlu çalışma ortamı ve olanağı ortadan kalkmış, tarafsızlık ve eşitlik ilkesi uygulanmamıştır. Sonuç olarak YÖDAK içerisinde ortaya çıkan iş gören memnuniyetsizliği ve düşen motivasyon kurumun etkinliğini ve verimliliğini olumsuz etkilemiştir.

5-Genel Sekreterin resmi yazsısında açık ve net olarak vurguladığı gibi, Başkan olarak yasanın öngördüğü teşkilat yapısını yok sayarak resmi olmayan ve yasaya aykırı bir idari yapılanmayı kuruldan onay almadan personele empoze ettiniz.

6-Sizin izinli olduğunuz tarihte yasa uyarınca Başkan Yardımcısı vekaleti ile iki defa yapılan Kurul toplantısını ve alınan kararları tanımayarak hem toplantının yapıldığına dair bilgi mesajını internet sayfasında duyurmadınız hem de kararları uygulamaya koymayarak yok saydınız.

7-Yeni YÖDAK binası ile ilgili tamamen mal sahibinin çıkarlarını koruyan kira sözleşmesini kuruldan onay almadan imzalayarak yürürlüğe koyduğunuz ve bina ile ilgili günümüzde yaşanan kaosa neden oldunuz.

8- Ayrıca, yeni bina ile ilgili olarak Kuruldan onay alınmadan, teklif şartname olmadan ihale kabul ettiniz ve bunu işleme koydunuz.

9-DAÜ’nün İran ile yürüttüğü ortak Diş Hekimliği ve Tıp programları hakkında olumlu oy verip oybirliği ile alınan karara sonradan şerh koyarak karar üzerinde oynama yaptınız. Daha sonra şerh koyduğunu söylediğiniz soruşturmaya komite başkanı oldunuz. Bununla da yetinmeyip Rektöre İran ile imzalanan anlaşmayı “tebrik etmiş” olduğunuzu kurulda beyan edip whatsapp mesajını üyelere göstermiş olmanız tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğinizi göstermektedir. Ayrıca, bahse konu soruşturma kararına rağmen bilahare tespit edilen hukuksuzluğu bağışlama taraftarı olduğunuzu karara koyduğunuz şerh ile de teyit ettiniz.

10-Kurul ile program dosyasını paylaşmadığınız Diş Hekimliği için, sirküle karar ile onay talep etmeniz yasa tanımaz tutum ve Kurulun iradesine ipotek koyduğunuz işaretidir.

11- Yukarıda belirtilen nedenlerle, 19 Ağustos 2019 tarihinde saat 20:12’de e-mail ile yapılan Sirküle karar toplantı çağrınızı da uygun ve geçerli bulmadığımızı bildiriyoruz. Sonuç olarak, Kurulu yasada belirtilen “kollektif yapıya aykırı ve bireysel olarak”  yönetmeye çalışmanız, Kurulu yönetmedeki yasal ve etik olmayan tutumunuz nedeni ile birlikte çalışabilmemiz için gerekli güven ortamı ortadan kaldırmıştır.

Hem YÖDAK’ın hem KKTC yükseköğretimin geleceği açısından istifa etmenizde büyük faydalar görmekteyiz. Gerekli ferasati göstereceğiniz inancı ile saygılarımızı sunarız…”

                           

KIBRIS MANŞET

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu