Yerel Haberler

Yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 62

Kıbrıs Türk toplumunun gündemindeki en önemli konunun ekonomik konular, özellikle alım gücünün düşmesi ve fiyatların artması olduğu savunuldu. Standart Eurobarometer 92 araştırmasına göre, Kıbrıs Türk halkının yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 62.

Standart Eurobarometer 92 Araştırması’na göre, dövizdeki artış ve düşüşler şeklindeki dengesizlik, gerek iş yaşamı, gerekse hane halkı alım gücünü olumsuz olarak etkiledi.

Suç düzeyinin artması ve işsizlik konularının da öne çıktığı araştırmaya göre Kıbrıs sorunu ve buna bağlı görüşmeler gündemin oldukça gerisine düştü.

1-25 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Standart Eurobarometer 92 Araştırması, AB üyesi ülkelerle Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk’tan oluşan 5 aday ülke ve Kıbrıs Türk toplumunu kapsıyor. Araştırma 15 yaş ve üzeri Kıbrıs Türk toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

YAŞAMDAN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 62

Standart Eurobarometer 92 Araştırması’na göre, Kıbrıs Türk toplumunda 2018’de yüzde 60 olan “yaşamdan memnuniyet” oranı 2019’da yüzde 62 oldu. Kıbrıslı Türklerin yaşam memnuniyeti, yüzde 84 olan Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.

Araştırma raporunda, bu durum, Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu olumsuz ve karamsar sosyo-ekonomik ortamın bir yansıması olarak yorumlandı.

Danimarka (yüzde 97), Hollanda (yüzde 96), İrlanda (yüzde 94), Lüksemburg (yüzde 94), Malta (yüzde 92), İsveç (yüzde 96) gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında memnuniyet oranı en yüksek ülkeler olarak öne çıktı. Güney Kıbrıs’ın yaşamdan memnuniyet oranı ise yüzde 89.

Kıbrıs Türk toplumu ise “yaşamdan memnuniyet” konusunda, Bulgaristan (yüzde 54) ve Yunanistan’dan (yüzde 52) sonra sondan üçüncü sırada yer aldı.

Demokrasinin işleyişiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 55’i, demokrasinin işleyişinden genel olarak memnun olduklarını belirtti.

KIBRIS SORUNU 5. SIRADA

Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 36’sı “fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti”, yüzde 34’ü “ekonomik durumu” ve yüzde 25’i ise “işsizliği” en önemli sorun olarak görüyor. Araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde “Kıbrıs sorunu” toplumdaki en önemli konu olarak 5. sırada yer aldı.

Raporda, bütün sosyo-ekonomik sorunların temelinde yatan ve Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliğinin faydalarından yeterli derecede faydalanmasına engel teşkil eden Kıbrıs sorununun 2019 yılında da bir durağanlaşma sürecine girmesinin bu tür sorunların öne çıkmasına vesile olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa Birliği hakkındaki genel imaja bakıldığında yüzde 50 oranında olumlu ve pozitif bir algının yaygın olduğu görülmekte. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında ortalama olumlu imaj algısı ise yüzde 42.

“SUÇ OLAYLARI GÜNDEMDE GENİŞ YER TUTUYOR”

Toplumun gündemindeki en önemli konu sıralamasında “suç konuları” cevabı verenlerin oranı ise yüzde 24.

Raporda, bu durumun, son bir yıl içerisinde yaşanan ve medyaya oldukça olumsuz bir şekilde yansıyan çeşitli cinayetler, aile içi şiddet ve trafikte ihlal edilen suçlar ve ölümle sonuçlanan kazalardan kaynaklanabileceği tahmini yapılıyor.

Bu yönde yaşanan suç olayları toplumun gündeminde geniş yer tutmuş ve bu konudaki endişe, çıkan oranlarla paralellik gösteriyor.

Bu arada, en önemli kişisel sorunların toplumdaki önemli konular ile paralellik gösterdiği belirlendi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu