Yerel Haberler

Geçen yıla oranla yerini korudu

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı ‘2019 Yılı YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre, ön lisans ve lisans programlarındaki toplam 824 bin 694 kontenjana 753 bin 461 öğrenci yerleşti. Kontenjanların yüzde 91,36’sı dolarken, raporda “Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57 bin 275 azalma sağlanmıştır” denildi.

Lisans programlarında boş kalan kontenjanların dağılımına bakıldığında 20 bin 866’sının devlet, 12 bin 564’ünün vakıf, 4 bin 120’sinin KKTC üniversiteleri ve 617’sinin diğer ülkelerdeki üniversitelere ait olduğu görüldü. Lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı geçen seneye göre 51 bin 519 azaldı.

Devlet üniversitelerine 613 bin 343 aday, vakıf üniversitelerine 131 bin 485, KKTC üniversitelerine 8 bin 39, diğer ülkelerdeki üniversitelere ise 594 aday yerleşti.

2018 – 18 öğretim yılı için 8 178 öğrenci gelmiş, 9,623 kontenjan boş kalmıştı.


2019 Yılı YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’nda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne (ÖSYS) başvuran aday sayılarında yıllar itibarıyla artış yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, 2019 yılında 2 milyon 528 bin 31 adayın sınav için başvuruda bulunduğu belirtildi. Bu yıl örgün öğretim programlarında yükseköğretim kurumlarına toplam 824 bin 694 kontenjan tahsis edildiği ifade edilirken, “2006 ile 2019 kıyaslandığında yükseköğretime talepteki artış yüzde 51 iken, kontenjan sayısındaki artış yüzde 109 olmuştur. Bu bağlamda, ülkemizde yükseköğretime erişim bir sorun olmaktan çıkmıştır” tespitinde bulunuldu.


LİSANS VE ÖNLİSANSTA ARTIŞ
2019 yılı yerleştirme sonuçlarına göre lisans programlarına 409 bin 587, ön lisans programlarına ise 343 bin 874 aday yerleşirken, örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 753 bin 461 olarak gerçekleşti. Raporda bu yıl kontenjan sayılarının azaltılmasına rağmen doluluk oranında artış yaşandığına işaret edilerek, “2018 ile 2019 yılları kıyaslandığında, bu yıl hem lisans hem de ön lisans programlarına yerleşen aday sayılarında çok açık bir artış gerçekleşmiştir. Doluluk oranlarındaki bu olumlu gelişme, azalan kontenjan ile izah edilemeyecek orandadır. Bu sonuçlar aynı zamanda YÖK’ün kontenjan planlamasının artık istikrar kazanan olumlu bir zeminde olduğunu göstermekte ve doğruluğunu teyit etmektedir” denildi.


Devlet üniversitelerine 613 bin 343 aday, vakıf üniversitelerine 131 bin 485, KKTC üniversitelerine 8 bin 39, diğer ülkelerdeki üniversitelere ise 594 aday yerleşti.


TERCİH YAPAN 100 ADAYDAN 81’İ ÜNİVERSİTELİ OLDU
Bu yıl 1 milyon 113 bin 640 öğrenci tercih yaparken, tercihte bulunan her 100 adaydan 81’i üniversiteli oldu. Yeni sistemle birlikte doluluk oranlarındaki artışın rasyonel bir kontenjan planlaması ile birleştiğinde daha da anlam kazandığına dikkat çekilen YÖK raporunda, ulaşılan doluluk oranının ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alan, aynı zamanda rasyonel özelliği taşıyan bir planlamanın sonucu olduğu belirtildi. Boş kalan kontenjan sayısının 2018 yılında 128 bin 508’ken, 2019 yılında 71 bin 233’e gerilediği kaydedilerek, “Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017 yılında programlarda yüzde 76,45 olan doluluk oranı, 2018 yılında yüzde 84,69’a yükselmiş ve 2019 yılında doluluk oranı daha da artarak yüzde 91,36 olmuştur. Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57 bin 275 azalma sağlanmıştır. Geçmiş yıllara ait veriler değerlendirildiğinde ‘Ek Yerleştirme’ ile 2019 yılı yükseköğretimde kontenjan doluluk oranının daha da artacağı tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. 


2019 YKS’ye giren meslek liseleri öğrencileri sayısında artış yaşanırken, 1 milyon 100 binden fazla meslek lisesi mezunu üniversite sınavında ter döktü.


KONTENJANLARIN YÜZDE 8,63’Ü BOŞ
2019’da lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 38 bin 167, ön lisans programlarında ise 33 bin 66 olarak tespit edildi. 2018 yılında toplam kontenjanın yüzde 15,3’ü boş kalırken, 2019 yılında bu oran yüzde 8,63’e düştü. Raporda, “Bu veri boş kontenjan konusunda çok ciddi bir iyileşmenin olduğunu, artık bu konunun bir problem olmaktan çıktığını da açıkça göstermektedir. Boş kontenjan sayılarında tüm üniversite türlerinde iyileşme gözlenirken, oransal olarak devlet üniversitelerindeki iyileşme daha dikkat çekicidir” denildi.


Lisans programlarında boş kalan kontenjanların dağılımına bakıldığında 20 bin 866’sının devlet, 12 bin 564’ünün vakıf, 4 bin 120’sinin KKTC üniversiteleri ve 617’sinin diğer ülkelerdeki üniversitelere ait olduğu görüldü. Lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı geçen seneye göre 51 bin 519 azaldı.


SÖZEL PUAN ADAYLARI GERİLEDİ
2019 yılında 1 milyon 761 bin 394 tercih yapma hakkı olan adaylardan 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı sözel puan türünde 862 bin 629, sayısal puan türünde 484 bin 820, eşit ağırlık puan türünde ise 824 bin 492 olarak belirlendi. Sayısal ve eşit ağırlık puan türünde 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı geçen seneye göre artarken, sözel puan türünde adayların durumunda bir gerileme oldu.


MÜHENDİSLİKLER BOŞ KALDI, TIP VE HUKUK TAMAMEN DOLDU
Lisans programında boş kalan 38 bin 167 kontenjanın 16 bin 690’nın mühendislik programlarına ait kontenjanlarda olduğu tespit edildi. Mimarlık programlarına tahsis edilen 8 bin 783 kontenjandan ise 6 bin 561’i dolarken, tıp ve hukuk programlarında devlet üniversitelerinde bu sene doluluk oranı yüzde yüz oldu. YÖK raporunda lisans programlarına yerleşme oranlarındaki bu durum, “Yükseköğretimde kaliteyi önceleyen YÖK’ün katılımcı bir süreç sonucunda koyduğu başarı sıralaması şartı amacına uygun işlemektedir. Toplumun bütün kesimlerince kabul gören bu uygulamanın başarılı bir şekilde işlediği; bu uygulamanın daha genişletilmesinin Bakanlıklar, üniversiteler ve meslek örgütleri tarafından istenmesinden de anlaşılmaktadır” şeklinde değerlendirildi. 2019 yılı YKS’de açık öğretim programlarındaki doluluk oranı ise yüzde 85,40 olarak gerçekleşti.


TEMEL BİLİMLER PROGRAMLARINDA ARTIŞ
2018 yılı ile mukayese edildiğinde Temel Bilimler programlarına yerleşen öğrenci sayısı 9 bin 570’den 10 bin 329’a yükseldi. 2019 YKS’de Biyoloji programına bin 935 öğrenci, Fizik programına bin 224 öğrenci, Kimya programına 2 bin 168 öğrenci, Matematik programına da 5 bin 2 öğrenci yerleşti. Bu yıl devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen program sayısı ise 57’ye indi.


‘SONUÇLAR HEDEFLERE UYGUNLUK GÖSTERMEKTEDİR’
YÖK Raporunun sonunda üniversiteye giriş sisteminin sıklıkla değişmediğine vurgu yapılarak, 10 yıl zarfında sistemin sadece bir defa değiştiği, bu sene ikinci defa uygulanan YKS sisteminde herhangi bir değişikliğe gidilmediği kaydedildi. Raporda, şu değerlendirmede bulunuldu: 


“Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan, başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı sorgulayan, ezberciliği değil muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın kurgusundaki sağlamlık popülizmden uzak rasyonel planlama ile olumlu sonuç üretmeye devam etmektedir. Hem devlet hem vakıf üniversiteleri için hem lisans hem ön lisans hem örgün hem açık öğretim programları için, hatta KKTC’deki üniversiteler için dahi, yani bütün başlıklarda doluluk oranları önemli kabul edilecek bir şekilde artmıştır. Sonuçlar kamuoyu önünde beyan ettiğimiz hedeflere tam olarak uygunluk göstermektedir. Bu olumlu tablo YÖK’ün önümüzdeki günlerde atacağı ‘daha cesaretli ve kararlı adımları’ hızlandıracaktır.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu