Yerel Haberler

Birleşik Kurul, İmar Planı’nı onayladı

Üç yıldır sürdürülen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul toplantısı sonunda oy birliğiyle geçti. 

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Yeni yıla saatler kala ülkemizin planlı yaşama adım atmasını sağlayacak, insanlarımızın refah seviyesini yükseltecek, çevre ve doğal kaynaklarımızı koruyacak ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayacak olan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının Birleşik Kurul üyeleri tarafından uzlaşıyla onaylandığını tüm halkımıza müjdeleriz” dedi. 

Baybars, Birleşik Kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda, geçirdiğimiz 3 yıllık süreçte katılımcılık, açıklık, bilimsellik, kamu yararı ve hukukilik ilkeleri üzerinden yürütülen çalışmaların, daha sağlıklı, daha dinamik ve güçlü bir imar planı süreci yaşanmasına pozitif katkı yaptığını vurguladı.  

Bakan Baybars, “İmar Planının oluşmasında  katkısı olan tüm paydaşlara bir kez daha teşekkür eder, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının genelde halkımıza özelde de Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi halkına hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.  

İçişleri Bakanlığı tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.  

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri olarak üç yıldır sürdürdüğümüz Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu plan ile bireysel haklar, sektörel öncelikler, toplumsal fayda ve çevresel altyapı arasında denge kuracak, arazi kullanımı için talepleri uzlaştıracak ve sürdürülebilir bir gelişim ve kalkınma yaratacak bir çerçeve çizebilmek için ortak oluşturulan planlama ekibimiz son güne kadar çalışmış, birçok alanda bilimsel çalışmalar, görüş ve önerileri değerlendirmiştir.

Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte katılımcılık, açıklık, bilimsellik, kamu yararı ve hukuka uygunluk ilkeleri üzerinden yürütülen çalışmalar, daha sağlıklı, daha dinamik ve güçlü bir imar planı süreci yaşanmasına pozitif katkı sağlamıştır.

17 Haziran 2015 tarihinde Bakanlar Kurulundan geçirilmiş bulunan;  ülkenin tümünün planlı bir gelişme ortamına taşınabilmesi ve ülke düzeyinde nüfus, insan yerleşmeleri ve ekonomik sektörlerin mekânsal planlama stratejilerinin belirlenmesi için atılan önemli ve kapsamlı adımlardan birisi olan “Ülkesel Fizik Plan”a uyumlu bir şekilde çalışılan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, insanımızın refahı, yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi, çevresel kaynaklarımızın, doğal ve zengin tarihi-kültürel mirasımızı koruyarak kalkınmanın sağlanabilmesi, ülke toprağının ve kaynaklarının akıllıca kullanılması esaslarından hareketle şekillenmiştir.

KKTC’nin % 14’lük bir alanına sahip olan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının şekillenmesi sürecinde birçok kurum, kuruluş ve STO’nun katkısı vardır. KTMMOB’nun imar planının son şeklini almasında görüş ve önerileri de alınmıştır.  İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi ile Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri, imar planı çalışmaları sürecinde en başta imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde çalışmışlardır. İnsanlarımızın refah seviyesinin artırılması, planlı ve çevreye duyarlı yapılaşmanın kurallarının belirlenmesi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, çevresel kaynaklarımızın, tarihi ve kültürel mirasımızın korunması,  ülke toprağının ve kaynaklarının akıllıca kullanılması noktasında en büyük sorumluluğun Şehir Planlama Dairesi ve yerel yönetimler olarak Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Belediyelerine ait olduğu bilinciyle hareket edilmiştir.

İmar planı hazırlanırken, halkın denizle buluşmasının sağlanarak kesintisiz kıyı şeridi oluşturulması, planlama alanı hudutları içerisindeki yeşil alan miktarının AB standartlarını yakalaması, eğitim ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi, kent içi trafiğin rahatlatılması ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, meskun alanların düzenlenmesi, sulak alanların, orman alanlarının, özel çevre koruma bölgelerinin, kıyının doğal alanının korunması, tarihi kültürel miras alanlarının ve geleneksel köy içlerinin korunarak geliştirilmesi, Mağusa Suriçinin canlandırılması, su, atık su, katı atık altyapısının güçlendirilmesi, enerji ve telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiş, ekonominin gelişmesi için motor sektörler olan turizm, yüksek öğrenim ve gayrimenkul alanında sağlıklı büyüme sağlanması ve bunu destekleyen tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret alanlarının planlı bir şekilde bölgesel özelliklere göre yapılandırılması için çalışmalar ortaya konmuş ve plan son halini almıştır.

Birleşik Kurul Tüzüğü’nün öngördüğü takvim çerçevesinde 04 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul’un onayına sunulan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, birtakım taleplerin tekrar değerlendirilmesi için bir sonraki oturuma bırakılmış, yasal olarak bugün toplanan Birleşik Kurul toplantısına kadar da son gelen öneriler iyi niyet ve toplumsal fayda esas tutularak değerlendirilmiştir. Şehir Planlama Dairesi uzmanları ve yerel yönetimlerin teknik ekiplerinin birlikte yaptıkları ve KTMMOB’nin teknik ekiplerinin de görüşlerinin esas alındığı son toplantıların akabinde Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planında mutabakat sağlanmış ve uzlaşıya varılmıştır.

Birleşik Kurul üyeleri tarafından onaylanan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planının genelde halkımıza özelde de bölge halkına hayırlı olmasını dileriz.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu