Yerel Haberler

Yılın son toplantısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Toplantının ilk bölümünde iki tasarının ivediliği kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. 

“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Değişiklik Yasa Tasarısı”nın ikinci görüşmesini tamamlayan genel kurul, tasarının üçüncü görüşmesini yeni yılda yapacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bugünkü oturumu tamamlamadan önce yaptığı konuşmada, bir sonraki birleşimin 6 Ocak 2020 pazartesi günü saat 10.00’da yapılacağını belirtti.

Milletvekillerinin, meclis çalışanlarının, basın mensuplarının ve halkın yeni yılını kutlayan Uluçay, 2020 yılının, ülkeye, bölgeye dünyaya barış huzur istikrar getirmesini diledi. Uluçay, halkın hayat standartları ve refah düzeyini artıracak, ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımların gerçekleştirilmesini, ekonomisini büyütecek sağlıklı bir yıl temenni etti. 

YASA TASARISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Değişiklik Yasa Tasarısı”nın görüşülmesi sırasında söz alan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yasa tasarısıyla ilgili raporu okudu. Yasaya katkı koyan tüm kesimlere teşekkür eden Hasipoğlu, bu yasanın bir ihtiyaç olduğunu ifade etti ve yasa ile birlikte gelen düzenlemeleri anlattı. 

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, zor bir yasa çalışması olduğunu, tüm kesimlerin görüşlerini aldıklarını, yapıcı bir yaklaşım içinde çalıştıklarını ve sorunları mümkün olduğunca çözmeye çalıştıklarını kaydetti. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, ülkede ava ilginin büyük olduğunu ifade ederek, ülkede 10 bin üzerinde kayıtlı avcı olduğunu, bazı kazaların da yaşandığını herkesin dikkatli avlanmasının önemine işaret etti. Yasa çalışmasına katkı koyan ve destek veren herkese teşekkür eden Özyiğit, yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi. 

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da, avcılığın insanın varoluşundan bugüne kadar önemli bir yer tuttuğunu, ancak yabani hayvanların da neslinin tükenmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğunu kaydetti. Altuğra, yasa düzenlemesinde hem avcılığın sürdürülebilir olması hem de doğanın ve yaban hayatın korunmasına önem gösterdiklerini ifade ederek, yasanın hayırlı olmasını temenni etti. 

HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da, yasa ile ciddi cezalar ve önlemler geldiğini ifade ederek, değişiklikleri anlattı. 

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yasa tasarısına bugüne kadar verilmeyen değer verilerek çalışmaların sonuçlandırıldığını ifade ederek, emek veren katkı koyan herkese teşekkür etti. 

Yasa çalışmalarını anlatan ve çıkan uzlaşıdan memnuniyetini dile getiren Baybars, amacın hem yaban hayatı korumak hem de sürdürülebilir avcılığı yaratmak olduğunu söyledi. 

Konuşmaların ardından yasa tasarısının ikinci oylaması yapıldı. 

YASA İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKİLER

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile getirilen değişiklikler şöyle:

“Av mevsiminin süreleri değiştirilmiş; büyük av süresi 5 gün uzatılmıştır. Büyük av, 15 Ekim – 5 Ocak iken 15 Ekim-10 Ocak şeklinde düzenlemiştir. 1. İnce av 6 Ocak – 15 Mart iken 1 Ocak-1 Mart olarak düzenlenmiş, 2. İnce av, 15 Ağustos – 15 Eylül iken 1 Eylül – 30 Eylül olarak düzenlenmiştir.
Bakanlar Kurulu’nun ava kapalı mevsim ilan etmek yetkisinin yanı sıra Cep Bölgeler ilan ederek bu bölgelerin en az beş yıl ava kapalı olması kuralı getirilmiştir. Mevcut Yasada olmayan ve bu Değişiklik Yasası ile yeni düzenlenen Cep Bölgeler, avın korunması ve saklanması için avlanmanın yasaklandığı ve av hayvanlarının doğal üremesine imkan sağlamak amacıyla ayrılmış olan bölgelerdir.
Mevcut Yasada Kapalı Mevsimde av yapılamayacağı, doğada tazı cinsi köpek gezdirilemeyeceği ve 1 Mart – 15 Haziran tarihleri arasında doğada av köpekleri ile avlanılamayacağı yazarken, getirilen değişiklikle; doğada köpek gezdirme yasağının süresi uzatılmış 1 Şubat – 15 Temmuz tarihleri arasında doğada köpek gezdirilemeyeceği kuralı konmuştur. Köpek gezdirme ile ilgili kuralların detayları da Yasaya yazılmış, Büyük Ava 10 gün kala ava açık bölgelerde köpek gezdirilemeyeceği düzenlenmiştir.

Ayrıca av köpeklerine çip takılması, yaralanan veya ölen köpeğin polise ve Federasyona bildirilmesi kuralları konmuş, avcıların, sorumluluklarındaki köpeği terk etmesi, yaralaması veya öldürmesi suç olarak düzenlenmiştir.

Av Ruhsatı alabilecek kişiler, mevcut Yasada 21 yaşını dolduran ve avcılık eğitimini tamamlayan KKTC vatandaşları ile yabancı elçilik ve temsilcilik mensuplarıdır. Bu değişiklikle, yabancı ülkelerde yaşayan ve yaşadığı ülkede avcılık lisansı sahibi olan KKTC vatandaşları da eklenmiştir. Bu gibi kişiler, lisansını Federasyona onaylatarak Av Ruhsatı alabilecektir.

Av Ruhsatı için ödenecek harç ve katkı payı yeniden düzenlenmiştir; 70TL olan harç, asgari ücretin yirmibeşte biri olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra mevcut yasada yer alan, avcıların 

Kaymakamlığa karga veya saksağan başı getirmesi uygulaması yasadan çıkarılmış, bunun yerine boş av fişeği kovanı getirmesi kuralı konmuştur.

Katkı payı 100TL iken asgari ücretin üçte biri olmuş, Federasyona üye olanlar içinse asgari ücretin onbeşte biri olmuştur.

Av yöntemlerine detaylı sınırlamalar getirilmiştir. Örneğin mevcut yasada meskun mahale 200 metre yaklaşılamazken bu mesafe 250 metreye çıkarılmıştır. Avcıların kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle ava çıkamayacakları belirtilmiştir. Alkol veya uyuşturucu madde almak suretiyle, projektör, araç farı, el feneri gibi ışık kaynakları kullanarak, kimyasal madde ve zehir kullanarak av yapılamayacağı yasaya açıkça yazılmıştır.

Sadece avlanma yöntemlerine değil av tüfeklerinin taşınmasına ve av için kullanılan arabalara da detaylı kurallar konmuştur. Araçlarla arazi içine girilemeyeceği, av yerine yaya olarak gidileceği, araçların ava kapalı bölgeye park edemeyeceği, ayrıca traktör, biçer-döver, kamyon ve ATV tipi araçlarla ava gidilemeyeceği kuralı konmuştur. Tüfeklerinin de bagajda kırık olarak kılıf veya kutu içinde taşınacağı belirtilmiştir.

Avlanabilecek hayvanlarla ilgili olarak mevcut yasadaki sınırlamalar yeniden düzenlenmiştir. Büyük avda bir günde toplam 30 adet hayvan avlanabilirken bu sayı 40’a çıkarılmış, cikla mevcut yasada sınırı hiç yokken 20 adet cikla sınırı konmuştur.

İnce avda bir günde en fazla 100 hayvan vurulabileceği ve 8 çulluk, 15 fassa sınırının geçilemeyeceği kuralı yeni olarak konmuştur.

İnce avda ise mevcut yasadaki toplam 40 adet hayvan vurulabileceği kuralı aynen bırakılmış ancak en fazla 15 fassa ve en fazşla10 üveyik sınırlaması konmuştur.

Bakanlar Kurulu’nun Av Koruma Bölgeleri ilan ederken Özel Çevre Koruma Bölgelerini de dikkate alacağı kuralı eklenmiştir.

Merkezi Av Komisyonu’nun karar, görüş ve önerilerinin Baknalığın internet sitesinde kendine ayrılan bölümde yayımlanacağı kuralı eklenmiştir.

Danışma Kurulu adı altında; biyologlardan, yaban hayat konusunda yetkilendirilmiş kurumlardan ve çevreci derneklerden oluşan bir kurul oluşturularak merkezi Av Komisyonuna bilimsel görüş ve önerilerde bulunması eklenmiştir. Danışma Kurulu’nun görüş ve önerileri Bakanlığın internet sitesinde de yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Avcılık yapan kişilerin Av Koruma Görevlisi olamayacağı kuralı getirilmiş ancak halen mevcut Av Koruma Görevlileri istisna tutulmuştur.

Eğitim avlaklarına sınırlamalar getirilmiş, sadece Federasyon tarafından açılabileceği ve sayısının 3’ü geçemeyeceği belirtilmiştir.

Öğrenci avcıların sadece eğitim avlağında ve eğitmenlerin gözetiminde ateşli silah kullanabileceği Yasaya eklenmiştir.

Mevcut Yasada olmayan idari para cezaları bu değişiklikle eklenmiş ve Polisin bu Yasadaki suçlar için anında para cezası kesebilmesi düzenlenmiştir. Mahkemeye intikal eden suçlar için de ceza miktarları artırılmıştır.”

YARINKİ TOPLANTI YAPILMAYACAK

Genel Kurul’da Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun yarınki birleşimine ilişkin kararı okundu ve birleşimin yapılmamasına karar verildiği açıklandı.

İVEDİLİK TEZKERESİ

Bunun ardından UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunduğu “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi” okundu.

İNCİRLİ

Öneri üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, tezkerenin ivediliğine onay vereceklerini söyledi. Yasa önerisi üzerine değerlendirmelerde bulunan ve görüşlerini dile getiren İncirli, yasanın tek başına yeterli olmadığını, en az ilgili üç yasanın daha yapılması gerekliliğine değindi ve Çalışma ile Sağlık Bakanlıklarının bu konuda çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocuk psikiyatrisi uzmanlarının tanımlanmasının da önemine işaret eden İncirli, Şahadet Yasası’nın da gözden geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Çocukların korunmasını sağlamak zorunda olduklarını ifade eden İncirli, bu yasanın en iyi şekilde hayat bulması için gereken desteği vereceklerini söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin geleceği çocukların korunması ve istismar edilmeden önce gerekli önlemlerin alınmasının, gerekli yaşam standardının sağlanmasının, gerekli eğitimi alabilmesinin önemine vurgu yaparak, bu konuda Eğitim Bakanlığı’na görevler düştüğünü ifade etti.

Özyiğit, gerekli denetimlerin yapılabilmesi için kadroların oluşturulmasının önemine işaret ederek, çocukların sağlıklı gelişimi, doğru yönlendirilebilmesi, korunması, çalıştırılmaması, eğitiminin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Komite çalışmalarına da katılıp gerekli desteği vereceğini ifade eden Özyiğit, yasanın ivediliğine onay verdiklerini söyledi.

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, bu yasa tasarısını yeni yılda çocuklara hediye olarak verdiklerini ifade ederek, yasaya destekten dolayı çok mutlu olduklarını çünkü bu ülkede çocukların tacize istismara uğradığını, ancak bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını ifade etti.

Canaltay, ülkede istismara uğrayan çocukların sayısını bilmediklerini, çünkü aile içinde gizlendiğini, yakın zamanlarda bunun örneklerini gördüklerini ifade ederek, yasa ile ortaya çıkacak gerekliliklere de Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının vereceğine inanç belirtti.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, yıllardır bu konuda çalışıldığını ifade ederek bu çalışmalara katkı koyan tüm partilere teşekkür etti. Sucuoğlu, yasanın geçmesiyle eğitimlere başlanacağını, personel alınacağını, teknik komite çalışmalarının tamamlandığını anlattı ve yasayı tamamlayıcı katkıları en hızlı şekilde vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından tezkerenin ivediliği oybirliğiyle kabul edildi.

BARIŞ HAREKATI’NDAN ÖNCE YABANCILARDAN SÖZLEŞME İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZ MALLARIN KAYDINI DÜZENLEYEN DEĞİŞİKLİK YASA ÖNERİSİ

Ardından UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan “Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi” okundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iyi niyetle hazırlandığına inandığı yasa önerisi ile ilgili aklına takılan konular olduğunu ve o günden bu güne tamamlanmayan işlem olup olmadığını merak ettiğini söyledi. Arıklı, suiistimale açık bir yasa olarak gördüğünü söylediği yasa ile ilgili gerekli açıklamanın yapılmasını istedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, yasa önerisi ile ilgili endişelerini ve önerilerini dile getirdi. Ataoğlu, önceki gün yaşanan trafik kazasına da değinerek, halkta Meclis’e ve bakanlıklara güvenin düştüğünü gözlemlediklerini ifade etti ve bu güvenin tesisi için yetkililerin koordineli bir şekilde çalışmasını istedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak, bu konuda ailesinde yaşanan bir olayı anlatarak, yasa geçirilirken gerçekten belgelere dayalı, suiistimale açık olmayacak şekilde düzenlenmesinin önemine değindi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, hukuk çerçevesinde hakların aranmasının önemine işaret ederek, bu yasanın ivediliğe neden ihtiyaç duyulduğunu sordu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise KKTC vatandaşlarının haklarının korunması için yasa önerisinin bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını, benzeri bir uygulamanın Rum kesiminde de olduğunu belirtti. Hasipoğlu, kendi düzenlemelerinin daha doğru bir şekilde yapıldığını anlatarak, mahkemelerde halihazırda tıkanmış davaların önünü açmak için bu yasa önerisini hazırladıklarını, mahkemelerin takdirine bıraktıklarını kaydetti.

Hasipoğlu, yeni dönemde Ceza Yasası, Mal Bildirimi Yasası’nın da gündeme alınacağını anlattı.

Konuşmaların ardından yasa önerisinin ivediliği oyçokluğu ile kabul edildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu