Yerel Haberler

Av hayvanlarına yeni düzenlemeler

Av ve avla ilgili yaban hayatinin düzenlenmesine yönelik yasa tasarısı. Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde oylanarak Meclis Genel Kurulu’na gönderildi.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, yasanın getirdiği yenilikler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Bu yasa sadece avcılık veya avcılar ile ilgili düzenlemeri değil, avla ilgili yaban hayatını da düzenlemektedir. Yasa çalışmalarında da sadece Avcılık Federasyonunu değil, Taşkent Doğa Parkı,  Biyologlar Derneği, Kuş-Kor ve Yeşil Barış Hareketi gibi sivil toplum örgüt ve derneklerinin de görüşlerini alarak, komitemizden geçmiş bir yasa tasarısıdır. 
“Yasa tasarısı, her konuda olmasa bile, paydaşlar arasında önemli uzlaşarak sağlanarak ve paydaşların özverili çalışmaları ile sonuçlanan bir sürecin ürünüdür. Ben öncelikle İç İşleri Bakanlığına, tüm ilgili federasyon,  dernek ve sivil toplum kuruluşlarına, komite üyelerine ve çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim 
Öncelikle durduğumuz nokta, doğa ve yaban hayatını koruma anlayışı içerisinde çalışmalaramızı yaptık. Bu konuda KKTC Avcılık Federasyonu ve ilgili sivil toplum örgütleri çok ciddi katkılar yaptılar. Bu bağlamda ilgili yasa tasarısı, avcılık müessesine farklı açılardan bakan ilgili paydaşların asgari müştereklerde dahi olsa uzlaşarak ve birbirlerine tolerans göstererek sonuçlanan bir süreçtir. Komite çalışmaları sırasına, avlanmaksak da bir Pazar günü avcı arkadaşlarımızla birlikte yürüyüş yaptık.

İlk kez avcılık ile ilgili bir yasa görüşülürken avcılık federasyonu dışında paydaşlar çalışmalara katıldı. Avcılık olayı sadece avcıları ilgilendiren bir mesele olduğunu düşünmediğimizden dolayı ilk kez Avcılık federasyonu dışında yaban hayatı, çevre ve kuşlar ile ilgili sivil toplum örgütlerini de işbu yasa hazırlığının içerisine kattık.  Biz siyasiler olarak uzlaşmaz denilen Avcılar ile Çevre – Doğa örgütlerini en azından asgari müştereklerde uzlaşarak bir yasa ortaya çıkartabilmekten dolayı mutluyuz. 

Bu yasa ile Av kuşunun ve av hayvanlarının neler olduğu tanımlanmış ve bunların avlanabilme sınırları belirlenmiş, Av Koruma görevlilerinin istihdamı, görev ve yetkileri tanımlanmış, Avlanmanın yasaklandığı Cep Bölge tanımlanmış, Eğtim Avlağı oluşturulmuş, kapalı mevsimde av ve doğadan köpek gezdirme ile kurllar konmuş, Av ruhsatı alabilecek olan kişiler ve yabancılar düzenlenmiş, Avlanma yöntemleri, Av tüfeği ve araçlarla ilgili kuralar getirilmiş, Merkezi av komisyonuna danışmanlık yapacak bir Danışma Kurulu oluşturulmuş, Öğrenci Avcı belirlenmiş, Av hayvanlarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili kurallar konulmuştur. 

Düzenlemeler Özetle şu şekildedir;
 

Av Günleri Düzenlendi
Av mevsiminin süreleri değiştirilmiş; büyük av süresi 5 gün uzatılmıştır. Büyük av, 15 Ekim – 5 Ocak iken 15 Ekim-10 Ocak şeklinde düzenlemiştir. 1. İnce av 6 Ocak – 15 Mart iken 1 Ocak-1 Mart olarak düzenlenmiş, 2. İnce av, 15 Ağustos – 15 Eylül iken 1 Eylül – 30 Eylül olarak düzenlenmiştir.

Cep Bölge Uygulaması Geldi;
Bakanlar Kurulu’nun ava kapalı mevsim ilan etmek yetkisinin yanı sıra Cep Bölgeler ilan ederek bu bölgelerin en az beş yıl ava kapalı olması kuralı getirilmiştir. Mevcut Yasada olmayan ve bu Değişiklik Yasası ile yeni düzenlenen Cep Bölgeler, avın korunması ve saklanması için avlanmanın yasaklandığı ve av hayvanlarının doğal üremesine imkan sağlamak amacıyla ayrılmış olan bölgelerdir.

Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun Av Koruma Bölgeleri ilan ederken Özel Çevre Koruma Bölgelerini de dikkate alacağı kuralı eklenmiştir.


Av Köpeklerine Düzenleme Getirildi

Avlanma  süresince Köpek gezdirme ile ilgili kuralların detayları da Yasaya yazılmış, Büyük Ava 10 gün kala ava açık bölgelerde köpek gezdirilemeyeceği düzenlenmiştir.

Ayrıca av köpeklerine çip takılması, yaralanan veya ölen köpeğin polise ve Federasyona bildirilmesi kuralları konmuş, avcıların, sorumluluklarındaki köpeği terk etmesi, yaralaması veya öldürmesi suç olarak düzenlenmiştir.

Av Ruhsatı kapsamı genişletilmiştir;

Av Ruhsatı alabilecek kişiler, mevcut Yasada 21 yaşını dolduran ve avcılık eğitimini tamamlayan KKTC vatandaşları ile yabancı elçilik ve temsilcilik mensuplarıdır. Bu değişiklikle, yabancı ülkelerde yaşayan ve yaşadığı ülkede avcılık lisansı sahibi olan KKTC vatandaşları da eklenmiştir. Bu gibi kişiler, lisansını Federasyona onaylatarak Av Ruhsatı alabilecektir.  

Av Ruhsatı için ödenecek harç ve katkı payı yeniden düzenlenmiştir; 70TL olan harç, asgari ücretin yirmibeşte biri olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra mevcut yasada yer alan, avcıların Kaymakamlığa karga veya saksağan başı getirmesi uygulaması yasadan çıkarılmış, bunun yerine boş av fişeği kovanı getirmesi kuralı konmuştur.
Katkı payı 100TL iken asgari ücretin üçte biri olmuş, Federasyona üye olanlar içinse asgari ücretin onbeşte biri olmuştur. 

“Avlanırken Haksız Rekabete Son”!

Av yöntemlerine detaylı sınırlamalar getirilmiştir. Örneğin mevcut yasada meskun mahale 200 metre yaklaşılamazken bu mesafe 250 metreye çıkarılmıştır. Avcıların kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle ava çıkamayacakları belirtilmiştir. Alkol veya uyuşturucu madde almak suretiyle, projektör, araç farı, el feneri gibi ışık kaynakları kullanarak, kimyasal madde ve zehir kullanarak av yapılamayacağı yasaya açıkça yazılmıştır.
Sadece avlanma yöntemlerine değil av tüfeklerinin taşınmasına ve av için kullanılan arabalara da detaylı kurallar konmuştur. Araçlarla arazi içine girilemeyeceği, av yerine yaya olarak gidileceği, araçların ava kapalı bölgeye park edemeyeceği, ayrıca traktör, biçer-döver, kamyon ve ATV tipi araçlarla ava gidilemeyeceği kuralı konmuştur. Tüfeklerinin de bagajda kırık olarak kılıf veya kutu içinde taşınacağı belirtilmiştir.

Av Hayvanlarına Sınırlama Getirildi

Avlanabilecek hayvanlarla ilgili olarak mevcut yasadaki sınırlamalar yeniden düzenlenmiştir. Büyük avda bir günde toplam 30 adet hayvan avlanabilirken bu sayı 40’a çıkarılmış, cikla mevcut yasada sınırı hiç yokken 20 adet cikla sınırı konmuştur.

Buna göre Büyük Av mevsiminde bir avcı, belirlenen her av günü için en fazla bir tavşan, beş adet keklik veya turaç, sekiz adet çulluk, beş adet sülün, sekiz adet fasa, yirmi adet cikla olmak üzere toplamda en fazla  kırk (40) adet av hayvanı avlayabilir.
1. İnce avda bir günde en fazla 100 hayvan vurulabileceği ve 8 çulluk, 15 fassa sınırının geçilemeyeceği kuralı yeni olarak konmuştur.
2. İnce avda ise mevcut yasadaki toplam 40 adet hayvan vurulabileceği kuralı aynen bırakılmış ancak en fazla 15 fassa ve en fazşla10 üveyik sınırlaması konmuştur.

Merkezi Av Komisyonu dışında Danışma Kurulu oluşturuldu

Merkezi Av Komisyonu’nun karar, görüş ve önerilerinin Bakanlığın internet sitesinde kendine ayrılan bölümde yayımlanacağı kuralı eklenmiştir. 

Danışma Kurulu adı altında; biyologlardan, yaban hayat konusunda yetkilendirilmiş kurumlardan ve çevreci derneklerden oluşan bir kurul oluşturularak merkezi Av Komisyonuna bilimsel görüş ve önerilerde bulunması eklenmiştir. Danışma Kurulu’nun görüş ve önerileri Bakanlığın internet sitesinde de yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Av Koruma Görevlilerinin Yetkileri Belirlendi

Yasada yasaklanmış eylem ve davranışlarda bulunduğundan makul şüphe ettiği kişi ve/veya araçları durdurmak, bu Yasaya uygunluğu araştırmak bakımından gereken bilgi ve belgeleri sormak, suç tespiti halinde görüntü kaydı almak ve derhal polise bilgi vermek gibi yetkilerle donatıldılar.

KKTC Avcılık Federasyonu, Av Koruma Görevlisi olarak görevlendirdiği kişilerin görevine İş Yasasına uygun olarak son verebilir kuralı getirilerek Av korucularının hakları gözetilmeye çalışılmıştır.

Eğtim Avlakları 

Eğitim avlaklarına sınırlamalar getirilmiş, sadece Federasyon tarafından açılabileceği ve sayısının 3’ü geçemeyeceği belirtilmiştir. 

Öğrenci avcıların sadece eğitim avlağında ve eğitmenlerin gözetiminde ateşli silah kullanabileceği Yasaya eklenmiştir. 

Av Hayvanlarının Restorantlarda Servisi Yasaklandı

Av hayvanlarının ve yabani kuşların ikametgah dışında; otel, pansiyon,   meyhane, lokanta, market, kahvehane, bar veya başka mekanlarda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesi yasaktır. 
Ancak, KKTC Avcılık Federasyonunun kendi üretim tesislerinde üretilen ve satılan av hayvanları bu kuralın dışında bırakılmıştır.

Sosyal Medyada Ölü Av Hayvanı Paylaşımına Son

Hiç kimse kanlı veya parçalanmış bir av  hayvanının fotoğraf veya görüntüsünü, ayrıca her av günü için belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntüyü kamuya açık bir şekilde, sosyal medya dahil hiçbir yayın organında, sergileyemez ve yayımlayamaz.

 Ancak avlanırken video çekebilir, av hayvanının veya kuşun yerden alındığı ana kadar olan bölüm, sosyal medyada ve televizyon programlarında yayımlanabilir. Eğitim avlaklarında çekilen görüntüler ve resimler de sosyal medya ve herhangi bir yayın organında yayımlanabilir

Caydırıcı Cezalar Geldi

Mevcut Yasada olmayan idari para cezaları bu değişiklikle eklenmiş ve Polisin bu Yasadaki suçlar için anında para cezası kesebilmesi düzenlenmiştir. Mahkemeye intikal eden suçlar için de ceza miktarları artırılmıştır.
Suçu İhbar Edene Ödül

Bu Yasaya karşı işlenen bir suçtan mahkumiyet durumunda Bakanlar Kurulu, mahkumiyete neden olan suçu ihbar eden kişiye, mahkumiyet sonucu verilen para cezasının %25’ine (yüzde yirmi beşine) kadar bir miktarın ödül olarak verilmesine karar verebilir.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu