Yerel Haberler

Ara bölgedeki konferansa katıldılar

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin Kıbrıs’ın iki taraftan 50’şer okul müdür ve müdür muavinine düzenlediği “Eğitimde Dönüştürücü Liderlik” konulu seminer ve çalıştay etkinliği, ara bölgedeki Ledra Palace otelde gerçekleşti. Seminere ve çalıştaya, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis de katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında, Kıbrıs’ın iki tarafındaki okulları yöneten tecrübeli eğitimcilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bilimsel araştırmaların, “gerçek bir barış”a ulaşmanın ve onu sürdürebilmenin yolunun eğitimden geçmekte olduğunu işaret ettiğini kaydetti.

“BARIŞ, ANCAK EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLEBİLECEK BİR KÜLTÜRDÜR”

Barış kavramının, sadece siyasi bir çözüm anlaşmasına ulaşmak, sadece silahların patlamaması durumu olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, barışın, ancak eğitim yoluyla geliştirilebilecek bir kültür olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Savaşlara, çatışmalara, acılara, eşitsizlik, ırkçılık ve ayrımcılıklara yol açan şiddet kültürünün yerine, eğitim yoluyla, barış kültürünü koyabilmek için çaba göstermemiz gerektiği açıktır. Barış, kişiler veya toplumlar arasında hiçbir fikir ayrılığı veya hiçbir sorun olmaması da değildir. İnsanlar arasında farklılıklar, birbirine aykırı fikirler, çatışan hedefler hep olmuştur ve olacaktır. Önemli olan bunlara Barış kültürü ile yaklaşabilmektir. Barış kültürü, sorunlara şiddet yoluyla değil, diyalog ve diğer insani yollarla çözüm arayabilmek, farklılıklarla uzlaşabilmek, birlikte karar alabilmenin yollarını bulabilmek, eşitlikçi, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilmektir. Dikkat edilirse bütün bunlar ulaşmaya çalıştığımız federal çözüm modelinin işlevsel olabilmesi için de gereklidir.”

“DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMADA GELENEKSEL LİDERLİK ANLAYIŞININ YETERLİ OLMADIĞI GÜNÜMÜZDE, DEĞİŞİM TEMELLİ BİR LİDERLİK ANLAYIŞININ YAPILANDIRILMASI GEREKLİDİR”

“Eğitim sistemlerimizi planlarken kendimize sormamız gereken ilk soru nasıl bir birey, nasıl bir toplum ve nasıl bir gelecek istediğimizdir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, eğitim sisteminin, barış, refah, özgürlük ve eşitlik içinde farklılıklarla birlikte yaşanabilecek ve birlikte gelişilebilecek bir yapı doğrultusunda dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

Seminerin konusu olan eğitimde dönüştürücü liderlik temasının okul yöneticilerinin liderlik rolüne işaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, şunları belirtti:

“Değişim süreçlerini yürütebilmek ve başarılı olmak yolunda “liderlik” olgusu önemli bir rol oynar. Dönüşümü sağlamada geleneksel liderlik anlayışının yeterli olmadığı günümüzde, değişim temelli bir liderlik anlayışının yapılandırılması gereklidir.

Bilginin sınırsız ve hızlı ulaşılabilir olduğu günümüz koşullarında, eğitimde öğrencilere ne kadar ve hangi bilgiyi vereceğimizden daha ziyade, onlara ne tür beceriler ve değerler kazandırmak isteyeceğimiz önem kazanmıştır. Çocuklarımızın sorun yaratma değil sorun çözme becerileri kazanmaları; eleştirel, bağımsız, analitik düşünebilme yetilerini geliştirebilmeleri; araştıran, sorgulayan, demokratik, seküler, farklılıklara tahammül edebilen bireyler olarak yetişmeleri zaten sağlıklı bilgiye kolayca ulaşabilmelerini ve onlardan yeni bilgiler üretebilmelerini sağlamakla kalmayacak, barışçıl birlikte yaşama modelleri geliştirebilmelerini de olanaklı kılacaktır.

Tüm bu nedenlerle samimiyetle inanıyorum ki, dostum Nikos’la birlikte aldığımız en doğru kararlardan birisi iki toplumlu Eğitim Teknik Komitesini kurmuş olmamızdır. Bu komitenin kurulması

konusundaki mutabakatımızı 25 Kasım 2015 tarihli toplantımızın ardından açıklamıştık. O tarihten bu yana Eğitim Komitesi görev yönergesi çerçevesinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar iki tarafın eğitim sistemlerinin bir durum tespitini yapmakla başlamıştı. Durum tespiti sonrasında öneriler geliştirilmiş ve peyderpey uygulamaya geçilmişti. Bu bağlamda iki taraftan binlerce öğrenci ve yüzlerce öğretmenin katıldığı programlar yaşam bulmaya başlamıştır. Bunun dışında dünyadaki iyi örneklerden yararlanma yönünde ortak bir çabaya da girişilmiş bulunulmaktadır”.

“BARIŞ KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ SADECE KIBRIS’TAKİ ÇÖZÜM SÜRECİYLE İLGİLİ BİR KAVRAM DEĞİLDİR. SADECE TOPLUMLARARASI BARIŞA DEĞİL, TOPLUMSAL BARIŞA DA İŞARET EDEN BİR KAVRAMDIR”

Eğitim komitesinin sadece iki toplumlu değil ayrıca tek toplumlu eğitsel faaliyetler de geliştirmekte ve uygulamakta olmasına önem verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, barış kültürü eğitiminin sadece Kıbrıs’taki çözüm süreciyle ilgili bir eğitim olup salt olarak toplumlararası barışa işaret etmediğini; toplumsal barışa da işaret eden bir kavram olduğuna vurgu yaptı.

Günümüz dünyasının en sorunsuz görünen ülkelerinde bile yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık, okullarda zorbalık, kadına ve çocuğa karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yükselmekte olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kültürler arası iletişim ile çok kültürlü ortamlarda yaşama becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitime her koşulda ihtiyacımız vardır.

Toplumsal ve toplumlar arası barış; gruplar arasında eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilen, barış kültürü değerlerini benimsemiş yurttaşlar yetiştirmekle mümkün olabilir” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Bu gibi yurttaşları ise demokratik, insancıl ve barışçıl bir şekilde eğitim veren okullar yetiştirebilir. Okullar, öğrencilerin demokratik bir topluma katılmak için gerekli donanımı elde ettiği yerler olmalıdır. Komitenin, iki taraf eğitim paydaşlarıyla istişare içerisinde, daha yapacak çok işi vardır. Örneğin ortak eğitim programları geliştirebilirsiniz. Rapordaki önerileriniz arasında olan Türkçe ve Yunanca dil derslerinin okullarda yaygınlaştırılması için öncelikle ortak bir dil eğitimi stratejisi geliştirebilirsiniz. Sonrasında yeni adımlar atılabilir. Elbette bizlerin de bunun için teşvik edici olmamız gerekir”.

“HERKESİN EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK İÇERİSİNDE YAŞAYACAĞI YENİ BİR YAPININ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASININ TEMELİ EĞİTİMDİR”

“Bu topraklarda istisnasız herkesin eşitlik, özgürlük ve güvenlik içerisinde yaşayacağı yeni bir yapıyı kurmamız lazım” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yapının sürdürülebilir olmasının temelinin eğitim olacağına dikkat çekti. Barış kültürünün gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunu başaramazsak; kuracağımız düzen en güzel düzen olsa bile yaşayamaz. Asıl olan insandır ve o insanın iyi yetişmesidir. Bunu sağlayacak olan da sizlersiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının sonunda Eğitim Komitesi’nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Eş-başkanları ile tüm aktif üyelerine, Imagine programının koordinatörleri ve eğitmenlerine, Dayanışma Evi ile Tarihsel Diyalog ve Araştırma

Derneği’ne, iki tarafın eğitim alanındaki yetkililerine, çalışmalara katılım gösterip destek veren tüm öğretmenler ile okul yöneticilerine teşekkür etti.

“KOMİTENİN KURULUSUYLA ÖNCEDEN GERÇEKLEŞMESİ HAYAL BİLE EDİLEMEYECEK İKİ TOPLUMLU ETKİNLİKLER VE GÜVEN YARATICI ÖNLEMLER UYGULANDI”

Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani de yaptığı konuşmada okul yöneticilerine yönelik ilk kez düzenlenen bu etkinlikte liderlerin yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güven yaratıcı önlemlerin hayata geçebilmesinde liderlerin desteği ve bizzat katılımlarının her zaman motive edici olup kalıcı etki sağladığını söyleyen Samani, “Dilerim bu etkinlikle edineceğimiz deneyim, okul yöneticilerine yönelik sürdürülebilir programlar geliştirmemizi sağlayacaktır” dedi.

İki Liderin konferansın da teması olan eğitimde dönüştürücü liderlik örneği sergileyerek 25 Kasım 2015 tarihli toplantılarında vardıkları mutabakatla Eğitim Teknik Komitesi’nin kurulduğunu anımsatan Meltem Onurkan Samani,

komitenin görev yönergesini oluşturan üç ana maddeden bahsetti.

Komitenin kuruluşuyla önceden gerçekleşmesi hayal bile edilemeyecek iki toplumlu etkinlikler ve güven yaratıcı önlemlerin uygulandığının altını çizen Samani, “Son olarak, Avrupa Konseyi’nin eğitimle ilgili ilkeleri çerçevesinde ortak eğitim materyalleri geliştirme projemizi başlattığımız müjdesini de vermek isteriz. Tüm bunlar, Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis’in dirayetli destek ve liderliği olmasaydı gerçekleşemezdi. Kendilerine eğitimciler olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu