Yerel Haberler

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi onaylandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi 1 Milyar 19 Milyon 682 Bin 400 TL olarak onaylandı. 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesini oyçokluğu ile kabul etti. 


Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ortak akılla yol yürümeye önem verdiklerini, o yüzden bugün tüm gün milletvekilleri tarafından eğitimin her alanından her bakış açısından yapılan katkılara teşekkür ederek, her şeyin birlikte hareket edilerek yapılabileceğini ifade etti. 


Çavuşoğlu, tek önem verdiklerinin ülkenin geleceği olduğunu, ülkenin ihtiyaçları olduğunu, bu yüzden de bunu hep birlikte çalışarak yapabilecekleri biliciyle eğitime katkı yapacak tüm eleştirileri dinlediğini ifade ederek, özel eğitime gereken önemi verdiklerini, yasa çalışmasını yapıklarını, taşımacılık ile ilgili mücadeleyi sürdürdüklerini, bu konuda doğrunun peşinde olduklarını, adalet çerçevesinde çalıştıklarını, e-devlet konusundaki çalışmaların sürdüğünü, akıllı tahtaların tüm okullarda yer almasını hedeflediklerini anlattı. 


Yabancı dil eğitiminde “çuvalladıklarını”, kolejlerde bile yabancı dilde zorlandıklarını, geçmişte bu konuda çok daha iyi olduklarını ancak kalitenin düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, hep birlikte çalışarak ortak akılla hareket ederek kaliteyi yükseltmek istediklerini, ancak bunu siyasi bazda düşünerek değil hep birlikte devlet politikasıyla çalışarak gençliğin dünyayı teknolojiyi yakalaması, yabancı dile sahip olması, uyuşturucudan uzak tutulması için çalışmalarının önemine dikkat çekti. 


Gençliğin lanse edildiği gibi veya araştırmalardaki gibi alkolün veya dumanın içinde gezmediğini, bir bakan olarak araştırmaların da araştırılmasının gerekliliğine inandığını ifade eden Çavuşoğlu, bu tür araştırmaların açıklanmasının ne kadar doğru olduğunun sorgulanması gerektiğini, çünkü çocukların spor sanat kültür meslek sahibi olması için çalıştıklarını kaydetti. 


Mesleki Teknik Lisesi Kampusunun yerinin belli olduğunu, yerli istihdamı desteklemek için bu kampüse önem verdiklerini, mesleki eğitimde öğrencilerin gelişimine önem verdiklerini, talim terbiye kurumunu, denetleme teftiş kurumunu güçlendireceklerini, öğretmenlerin maksimum çalışma saatiyle çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, nakil tüzüğü ile ilgili de diğer konularla ilgili de hep birlikte çalışarak kararlar üretebileceklerini söyledi. 


Çavuşoğlu, üniversitelerin ciddi bir rekabet içinde olduklarını, ülkeye Türkiye’den gelen öğrenci sayısında azalma üçüncü ülkelerden gelenlerde bir artış olduğunu, bu konuda bir eylem planı hazırladıklarını ifade ederek, YÖDAK’ın da güçlendirilmesi için çalıştıklarını, kuruma destek verdiklerini yüksek öğrenim için kurumun büyük önem taşıdığını kaydetti. 
Çavuşoğlu, mesleki eğitimin en fazla önemsedikleri bölüm olduğunu, bu alanda öğrencilerin en iyi şekilde kendisini geliştirmesi için gereken çabayı ortaya koyduklarını, kültür ile ilgili gereken adımları attıklarını, laboratuvar projelerinde gecikenin kendileri değil AB’nin olduğunu, kolej sınıflarının çoğaltılacağını, kolej sınavları ile ilgili gereken düzenlemeleri yapacaklarını, yükselen bir grafik olduğunu ve yeni sınıflara ihtiyaç duyulduğunu, bu sınıfların yapılacağını ve eksikliklerin Eylül ayına kadar tamamlanacağını anlattı. 


Yardımsever kişilerin özel eğitim ve ilkokul yapmak için girişimde bulunduklarını, Karpaz Meslek Lisesi ile ilgili sıkıntıların giderileceğini, İskelede Mağusada Lefkoşada ilkokul ihtiyaçları olduğunu, bu sıkıntıları aşmak için özel ile de işbirliğinde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, diğer bölgelerde de kendilerinin sıkıntıları aşacağını kaydetti. 


ROGERS
HP Milletvekili Jale Refik Rogers, eğitimin toplumun şekillenmesinde en önemli yeri tuttuğuna işaret ederek, eğitimde kalitenin artırılması, gerekli kaynağın ayrılması ve gereken önemin verilmesinin ülkenin ve toplumun geleceğine yönelik olumlu olacağını kaydetti. 


TOROS
CTP Milletvekili Fikri Toros da, devlet bütçesinde en yüksek payı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinin oluşturduğunu ifade ederek, eğitim ve kültüre verilecek önem ve ayrılacak kaynakların doğru ve verimli kullanılmasının ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. 


Toros, okullarda yabancı öğrenci sayısının artışına işaret ederek, yabancı öğrencilerin yaşadığı Türkçe, müfredat takibi ve benzeri sıkıntılara değindi, bu yönde bakanlığın ne gibi çalışmaları olduğunu sordu. 


Eğitimin öneminin katlanarak arttığını ifade eden Toros, eğitimde siyasi kaygılarla değil, bilimsel ciddi bir planlama gerektiğine değindi. 


Toros, eğitim yatırımı ve gelişimi için bütçede yeterli kaynak bulunmadığını, eğitimi geleceğe taşımak için nitelikli değişimin şart olduğunu ifade ederek, okulların günün koşullarına göre başta Girne olmak üzere yeniden düzenlenmesi eksiklerinin tamamlanması gerekliliğine işaret etti. 


Eğitimde denetimin önemine de işaret eden Toros, eğitim sisteminde meslek liselerinin geliştirilmesi ve mesleki teknik öğretimin güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. 
Yükseköğrenimde kaliteyi yükseltecek rekabeti sağlayacak adımların atılmasının öğrenci kaybı yaşanmaması için önemli olduğunu ifade eden Toros, bunun sağlanmaması ve öğrenci düşüşünün devam etmesi durumunda ülke ekonomisinin de olumsuz etkileneceğini söyledi. 


GÜRÇAĞ
UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da, eğitimin yeni kuşakların kendilerini geliştirebilmeleri için önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, eğitimin kişiler için her alanda önemli olduğunu kaydetti, çevre konusunda da eğitim gerektiğini söyledi.


Gürçağ, eğitimde önce önceliklerin belirlenmesi gerektiğini, “önce insan sevgi hoşgörü barış demokrasi hukuk” diyen bir eğitimi desteklediklerini ifade ederek, diploma için sınava değil insana gelişmeye önem verilmesi gerektiğini kaydetti. 


Kolej sınavlarının çocukları “yarış atına” çevirdiğini ve çocukluklarını yaşayamadıklarını ifade eden Gürçağ, bu durumdan sadece çocukların değil ailelerin de olumsuz etkilendiğini anlattı. 


Gürçağ, lisan öğreniminin önemine işaret ederek, ülkede plansız ve hızlı bir şekilde artan nüfusun okulları kalabalıklaştırdığını ve öğretmenlerin işini zorlaştırdığını kaydetti. Plansızlığın kalabalık okulları ve sınıfları yarattığını ifade eden Gürçağ, okullarda yaşanan sıkıntıları anlattı, 23 Nisan İlkokulunun sınıflarında yer kalmadığını tıka basa okulun dolu olduğunu işaret etti. 


Çocukların sanata ve spora yönlendirilmesinin önemine işaret eden Gürçağ, bu branşlara ana dersler kadar önem verilmesi gerektiğini ifade etti. 


Gürçağ, bunun çocukları kötü alışkanlıklardan uyuşturucudan da uzak tutacağını ifade ederek, ailelerin de bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. 


ŞAHİNER
CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, ilk olarak yükseköğrenime ve öğrencilerin burada alacağı eğitimin gelecek açısından önemine değinerek, yükseköğrenimde daha yolun başında olunduğunu ve daha atılacak çok adımlar olduğunu söyledi. 


Şahiner, yurtdışından gelen öğrencilerin ekonomiye de büyük katkısı olduğunu, tüm sektörleri tüm çarkları çalıştırdığına işaret ederek, yükseköğrenimde “kelle hesabı” yapmak yerine niteliğin yükseltilmesinin önemine vurgu yaptı. 


Yükseköğretimde öğrenci akışı sağlanırken güvenlik ve yerel yönetimler anlamında da gerekli adımların atılması gerekliliğine işaret eden Şahiner, kredi yurtlar kurumunun da ülkeye yapacağı yatırımlar konusunda yerel yatırımcıları zora sokmayacak şekilde bölge kriterleri konması gerekliliğine değindi. 


Şahiner, YÖDAK’ın güçlendirilmesi, durumu iyi olmayan öğrencilere devletin destek olması gerektiğini ifade ederek, bakanlığın bütçesini rakamlar üzerinden değerlendirdi ve yorumladı, bütçede çok ciddi tasarrufa gidildiğini söyledi, bu bütçe küçülmesinin okulları ve bakanlığı zora sokacağını ifade etti. 


ŞAHALİ
CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Eğitim Bakanlığı bütçesinin büyüklüğüne işaret ederek, önemli olanın bütçenin büyüklüğü değil, büyüklüğünün gerekleri yerine getirip getiremeyeceği olduğunu söyledi.


Şahali, bakanlık bünyesindeki dairelerin koordineli çalışmasının eğitimdeki sorunların aşılması açısından önem taşıdığını belirterek, mesleki teknik eğitim ve yerli işgücünün eğitimle güçlendirilmesinin önemine işaret etti. 


Mesleki teknik eğitimin zanaatkar yaratmak ve en önemlisi yerli işgücünün geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Şahali, mesleki teknik öğrenimde partiler üstü devlet politikasının geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. 


Şahali, yerli işgücünün ülke ekonomisini kalkındırmada önemli yer tuttuğunu, bu yüzden bu alana yönelik çalışmalar yapılması ve yerli istihdamın geliştirilmesine önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Şahali, topluma hizmet veren tüm kesimlerde yerel işgücüne önem verilmesini istedi. 


CANDAN
CTP Milletvekili Armağan Candan da, gençlerin mesajlarını iletmek üzere kürsüye çıktığını, dünyanın çok hızlı geliştiğini, gençlerin yabancı lisan ile yetiştirilmesi, dünya ile yarışacak teknolojiyi yakalayacak gençlerin yetiştirilmesi için yabancı dillere büyük önem verilmesinin önemine işaret etti. 


Candan, eğitimde artık teknolojinin yakalanması, yeni nesillerin yabancı lisanlara eğilmesini, bu konuda bakanlığın devletin projeler geliştirmesi gerekliliğine işaret etti. 
Ders kitaplarına Kıbrıs Türk halkının kendi değerlerinin de evrensel değerlerle birlikte yansıtılmasının gerekliliğine işaret eden Candan, yurtdışında okuyan veya okumak isteyen öğrenci sayısının arttığını, bu yüzden bakanlığın bu konuda gerekli araştırmaları yapıp öğrencilerin daha doğru okullar ve ülkelerde eğitim görmeleri için rehberlik yapması proje üretmesi gerekliliğine değindi. 


GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, muhalefetteyken aynı eleştirileri yaptıklarını, yapıcı muhalefete önem verdiklerini söyledi ve İngilizce eğitimine önem verilmesinin ülkenin her alanı için önemli olduğunu kaydetti. 


Gündüz, mesleki eğitimin ülke için önemine işaret ederek, Nazım Çavuşoğlu ve ekibinin bu alana gereken önemi vereceğine ve geliştireceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. 
Yükseköğrenim amacıyla ülkeye gelen kişilerin sağlık taramasının yapılmasının ülke sağlığı açısından da önem taşıdığını ifade eden Gündüz, eğitimin yaşının olmadığını, bu yüzden eğitime her zaman önem verilmesi ve geliştirilmesini istedi. 


HAMZAOĞULLARI
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, üniversite taşımacılığı ve toplu taşımacılık üzerine değerlendirmelerde bulunarak, üniversitelerin taşımacılığı bedava yaptığını ancak aslında ücret aldığını, kendi taşımacı arkadaşlarının da vergiler altında ezildiğini ve batma noktasına geldiğini kaydetti. Hamzaoğulları, buna yönelik eleştirilerde bulunarak, hükümetten bu sektöre gereken önemi vermesini, çünkü toplu taşımacılığın zorda olduğunu söyledi. 


Hamzaoğulları, İngilizceye gereken önemin verilmesinin, yurtdışında okuyacak öğrencilerin adaptasyonu için de önem taşıdığını, eğitimdeki sıkıntıların aşılması için bakanlığa önemli görevler düştüğünü, hizmet içi eğitimlere önem verilmesini, burs tüzüğünde değişiklikler yapılmasını istedi. 


Eğitim alanı, taşımacılık sektörü, Karpaz bölgesindeki okullar, yüksek eğitim, özel eğitim üzerine değerlendirmeler yapan ve görüşlerini dile getiren Hamzaoğulları, yeni taşıma izinleri verilmesine itiraz etti ve eleştirilerde bulundu. 


Mesleki teknik öğrenime ve meslek liselerine gereken önemin verilmesini, Karpaz meslek lisesi yıkılacaksa İskele sanayi bölgesi yakınlarına yapılabileceğini ve İskele Ticaret Lisesi yerine taşınmasını talep eden Hamzaoğulları, İskele ilçesindeki okullara da gereken önemin verilmesini istedi. 


Sabaha kadar eğitimi konuşabileceğini ifade eden Hamzaoğulları, hükümetin eğitime, okullara, özel eğitime, meslek liselerine, özellikle Karpaz bölgesine gereken önemi vermesini talep etti. 


Hamzaoğulları’nın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı konuştu ve bütçe oylandı. 
Genel Kurul daha sonra Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı. 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu