Yerel Haberler

Tarihteki en yüksek kayıt dışılık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 336 milyon 692 bin 500 TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.


Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor. 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 336 milyon 692 bin 500 TL’lik bütçesi ele alınmaya başladı.


Bütçe üzerine ilk sözü TDP milletvekili Zeki Çeler aldı. 


Çeler, Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı, Çalışma Dairesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin teşkilat şemalarının değiştirilmesi ve buralardaki personelin artırılması gerektiğini söyledi. 


Çeler, insan odaklı çalışan Çalışma Bakanlığı’nın personelinin duygusal yükünün ağır olduğunu belirterek, personelin motivasyonunun yükseltilmesinin önemine işaret etti.
Çeler, kendi dönemlerinde yapılan denetim ve teftişlere işaret etti, bu dönemde denetimlerin çok az olduğunu üzülerek takip ettiklerini belirtti, “Denetim yoksa tüzüğün orada olmasının da manası yok” şeklinde konuştu.


Özel sektörde çalışanların yüzde 90’nın yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını söyleyen Çeler, “Bu oran kabul edilemez” dedi, denetimlerin ne aşamada olduğunu sordu.
Yoksullara artış kaleminde artış olduğunu belirten Çeler, bu artışın yeterli olmayacağını, buralardan destek alan kişilerin kendi ayakları üzerinde durabilecek yapıyı sağlayabilmenin önemli olduğunu söyledi.


Sigortalarla ilgili yanlış bir yol izlendiğini savunan, affı eleştiren Çeler, afla dairenin prim toplama kabiliyetinin zora sokulduğunu, Genel Sağlık Sigortası’na giderken de af çıkarılmasının doğru olmadığını söyledi.


Çeler, özel sektörde sendikalaşma konusuna değindi, bunu teşvik edemediklerini, hükümetleri döneminde bu uygulamanın belirli unsur ve baskılarla geçirilemediğini kaydetti. 


Çalışma Bakanlığı’nın insana dokunan bir bakanlık olduğuna işaret eden Çeler, farklı partilerde olunsa da birlikte çalışmanın önemli olduğunu belirtti. 


Konuşmasında kendi bakanlığı döneminde yapılan işleri de değinen Çeler çalışanların sorunlarına yerli ya da yabancı şeklinde ayırmadan yaklaşmak gerektiğini söyledi.
Çeler bakanlığın denetimlere ağırlık vermesi gerektiğini de vurguladı. 


DERYA
CTP Milletvekili Doğuş Derya da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hizmet verdiği kesimler bakımından hükümetin kalbi olduğunu dile getirdi. 


Ülkede son yıllarda plansız şekilde gelişen üniversite sektöründe çalışan akademisyen ve diğer çalışanların gerekli yatırımlarının yapılmadığını söyleyen Derya, bazı üniversitelerin kendi çalışanlarına bankaya borçlandırarak ödeme yaptığını anlattı.


Müfettiş yapısının yetersiz olduğunu bu nedenle özellikle özel sektör ve spesifik olarak üniversitelerde denetimlerin yeterince yapılmadığını anlatan Derya iş kazalarının örtbas edildiğini ifade etti. Derya bu konulara ciddi eksiklik yaşandığını söyleyerek bu konularda bir adım atılmasının planlanıp planlanmadığını sordu. 


Her 25 Kasım’da her 8 Mart’ta toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili, şiddet kültürüne karşı beyanatlar verildiğini söyleyen Derya şiddettin kaynağını anlamaya ve ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmaya gelince herkesin suspus olduğunu belirtti.


Şiddeti önlemek için şiddetin ortaya çıkmasını önleyici mekanizmaları geliştirmek gerektiğini ifade eden Derya bunun için eşitlik kültürü yaratmak gerektiğini söyledi. 


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hala teşkilatlandırılmadığını dile getiren Derya bunun partiler üstü bir mesele olduğuna vurgu yaptı. 


2011 yılında Meclis’ten Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi geçtiğini anımsatan Derya o dönem FEMA aktivisti olarak bu sözleşme için çalıştığını anlattı. 


O dönem geçen bu sözleşmenin gereklerinin hala yerine getirilmediğini vurgulayan Derya, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin hala bir müdürü olmamasının bunda önemli payı olduğunu dile getirdi.


Kamu Hizmeti Komisyonu’nun keyfi bir şekilde bu daireye müdür atanmasını engellediğini anlatan Derya, dairenin düzgün çalıştırmaması nedeniyle yaşanan şiddet olaylarının engellenemediğini ifade etti.


Öte yandan Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kadına çocuğa yaşlıya engelliye yetişmeye çalıştığını anlatan Derya dairede uzmanlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.


Toplumsa cinsiyete duyarlı bütçeleme yapmanın önemine işaret eden Derya devletin yaşlı bakım hizmetini kadınların sırtına yüklediğini, kreş ihtiyacının karşılanmadığını anlattı.
Derya, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi altında öngörülen izleme çalışmalarının önemine işaret etti.


Toplumsal şiddetin en çok görüldüğü yerin aile olduğunu anlatan Derya bununla mücadele için bireyin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. 


Şiddete meyilli olan erkeğin rehabilite edilmesi için önleyici programlar öngörüldüğünü söyleyen Derya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi teşkilatının bir an önce kurulması gerektiğini anlattı. 


Derya önceki dönemde reklamı yapılan panik butonu çalışmasının ne noktada olduğunu sordu. 


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasının Meclis tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmelere uymak için de önemli olduğunu dile getiren Derya, Danışma İzleme Konseyi’nin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini kaydetti. 


Derya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin gerektiği gibi çalışması için atılacak adımlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. 


İNCİRLİ
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, bakanlığın 28 milyonluk bir bütçe artışı olduğuna işaret ederek, buna rağmen sosyal hizmetlerle ilgili kalemlerde çok da bir değişiklik öngörülmediğini anlattı. 


İncirli bu nedenle sosyal hizmetlerin ölmeyecek ama çok da canlı kanlı olamayacak bir noktada olacağının öngörülebileceğini anlattı.


Sağlıktaki koruyucu sağlık hizmetleri nosyonunu örnek göstererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için bu koruyucu hizmetin yoksullukla mücadeleyle paralel olduğunu dile getirdi. 


Kadın işsizliğinin genç işsizliğinin önüne geçmek için onlara mesleki becerilerin kazandırılması gerektiğini dile getiren İncirli, bu noktada yaşam boyu eğitimin önemine işaret etti, bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.
Aile planlamasının da bu bağlamda önemli olduğunu söyleyen İncirli, ülkede aile planlamasını kim yapıyor diye sordu. 


2015 yılı Dünya Bankası verilerine göre, ülkedeki yoksulluk oranının yüzde 22,2 olduğunu ve bunun, Avrupa ülkelerinden ve Güney Kıbrıs’tan çok yüksek olduğunu söyleyen İncirli, bu rakamların son yaşanan ekonomik krizlerden önceki döneme ait olduğunu vurguladı.
İncirli, bunun; sosyal yardım programlarına önem verilmesi gerektiğini gösterdiğine işaret etti.


Ülkedeki sosyal yardımın sadece çalışmıyor olan kişilere verilmek üzere kurulduğuna değinen İncirli, örneğin çocuğu olan ailelere de destek verilmesi gerektiğini anlattı. 
İncirli, ülkede yoksulluk ölçümlerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini dile getirdi.
Genel Sağlık Sigortası’nın eğer gerekleri yapılmazsa bir sihirli değnek olmayacağını dile getiren İncirli, eğer böyle bir sistem kurulacaksa kamu sağlık hizmetlerinin mutlaka güçlendirilmesi ve özelle rekabet edebilecek bir duruma sokulması gerektiğini anlattı.

 
SUCUOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesi için önümüzdeki dönemde Türkiye yetkilileriyle bir protokol imzalanacağını bildirdi.
6 ay içerisinde yaptıkları faaliyetlere değinen Sucuoğlu, çoğu projeyi belirli bir noktaya gelmiş şekilde bulduklarını söyleyerek, kendilerinden önce görev yapan herkese teşekkür etti. 


Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemeler yapıldığını kaydeden Sucuoğlu, 3 tüzüğün geçtiğini, dördüncü tüzüğün de kısa süre içinde Bakanlar Kurulu’na geleceğini dile getirdi. 


Sucuoğlu, bu tüzüklerle denetleme faaliyetlerinin artacağını anlattı.
Göreve geldiklerinde KKTC tarihinde en yüksek kayıt dışılıkla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Sucuoğlu, bu konuda yoğun bir çalışma yaptıklarını, yaptıkları yasa çalışmasıyla ciddi bir ilerleme elde ettiklerini söyledi. 


Sucuoğlu sağlık dışında çalışma izinlerinde tamamen online başvuru sistemine geçildiğini söyledi. 


Konuşmasında engelli istihdamı konusuna da değinen Sucuoğlu bu kişileri sosyal yaşama ve iş yaşamına sokabilmek için teşvik programı başlattıklarını anlattı. 
Gözlük çerçevesi ve camlar için ödenen rakamın artırıldığını söyleyen Sucuoğlu, prim tahsilat işlemlerinde online sisteme geçildiğini kaydetti. 
Sosyal sigorta ilaç ödemelerinin sigortalarının banka hesaplarına ödenmesine başlandığını kaydeden Sucuoğlu sosyal sigorta ilaç listesine 50 yeni ilaç eklendiğini söyledi.
Koruyucu Aile Tüzüğü’nün yeniden düzenlenerek uygulamaya konduğunu anlatan Sucuoğlu, sosyal yardım alan kişilere, maaş alan tüm engelli bireylere bayram öncesi ek katkı sağlandığını dile getirdi.

 
Aile içi şiddetle mücadele koordinasyon merkezi kurulduğunu ifade eden Sucuoğlu, Lapta Huzurevi’nin tamamen elden geçirildiğini dile getirdi. 
Sevgi Köyü Projesi için arazinin bakanlığa devredildiğini anlatan Sucuoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin projesinin bittiğini, Maliye Bakanlığı’ndan alınacak katkı ile bu hafta içerisinde ihaleye çıkılacak noktaya gelineceğini anlattı. 


Kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması için kümelenme çalışması yapılması için çalışıldığını kaydeden Sucuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi konusunda 10 gün içerisinde çalışma yapacaklarını söyledi. 


Kadına yönelik şiddetin global bir sıkıntı olduğunu dile getiren Sucuoğlu, bu konuyla ilgili çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. 


Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 336 milyon 692 bin 500 TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu