Ekonomi

Uçak Bakım Onarım Hangar Binası açıklaması

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ercan Devlet Havalimanı  sınırları dâhilinde İstanbul Hava Yolları A.Ş tarafından yapılması öngörülen ‘Uçak Bakım Onarım Hangar Binası’ için devletin zarara uğratıldığı yönünde basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirterek,  “Devlet bu konuyla ilgili tek bir kuruş ödemedi” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iddia edilen rakamların yanlış, konunun ise tek taraflı veya duyum üzerine kaleme alındığını belirterek,  olayın geçmişi ile ilgili ayrıntıları da kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Amcaoğlu, söz konusu yerin, Ercan Devlet Havaalanı’nın işletme haklarının devri sözleşmesi öncesinde, 2012 yılında, İstanbul Hava Yolları A.Ş’nin kullanımında bulunan, ancak uzun süreden beridir ‘Uçak Bakım Onarım Hangar Binası’ olarak işletilmediğini ve bu hususta teknik bakım lisansının bulunmadığını, söz konusu yerin atıl vaziyette tutulması nedenleriyle devlet tarafından kira sözleşmesinin tek taraflı olarak fesih edilerek, söz konusu hangar ünitesinin tasarrufunun geri alındığını anlattı.

Bunun üzerine İstanbul Hava Yolları A.Ş’nin aynı yıl içerisinde ara emri almak için dava açtığını, sonrasında T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited ile Ercan Havaalanı’nın işletme haklarının devrine ilişkin sözleşme imzalandığını vurgulayan Amcaoğlu, yapılan sözleşmeler uyarınca sorundan ari olarak söz konusu hangar binası arazisinin işletmeci şirkete teslim edilemediğin kaydetti.
Amcaoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“2015 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında hangar binası yıkımına başlanıldı ve bilahare yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Toplam yıkılan 4 bin 43 metrekarelik hangar binasına ilişkin olarak Planlama ve İnşaat Dairesi teknik elemanlarınca yapılan değerlendirmede, söz konusu hangar binasının yıpranma payları da düşürüldükten sonra toplam maliyeti 2 milyon 272 bin 531 TL olarak belirlenmiştir.

Mahkemece bahse konu araziye herhangi bir müdahalede bulunulmasının men edilmesi kararına ilişkin dava süreçlerinde, yıkılan hangar binası ölçülerine uygun devlet tarafından yeni bir uçak bakım onarım hangarı yapılacağı belirtilmiş olması nedeniyle de dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Müsteşarı olarak ben ve yine dönemin Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu’nun çalışmaları neticesinde yıkılan hangarın bedeli olan 2 milyon 272 bin TL ödenerek sorun çözülecekti.

Ancak, İstanbul Havayolları A.Ş.’ye kiralanan yeni arazi içerisinde uçak bakım onarım hangar binası tesisine ilişkin idareyi temsilen KKTC Ekonomi Enerji Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgen,  Bakanlığı temsilen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bumin Paşa, kiralayan sıfatıyla KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile yatırımcı İstanbul Havayolları A.Ş. yetkilisinin imzalarının yer aldığı 21 Haziran 2017 tarihli protokole dava süreçlerinde hangar yapımına ilişkin devletçe verilen taahhüt aksettirilmemiştir.

Bunun yerine protokolde inşa alanına bir üst sınırlama getirmeyen asgari 5.000 m2 ‘lik uçak bakım onarım hangar binası inşa edileceği ve belirlenen m2 birim fiyatını dikkate alarak 4 bin 43 m2 lik kısmın prorata usulünde idare tarafından ödeneceği ifadesine yer verilmesi ve protokolde bina yapı özelliklerine yer verilmemesi yıkılan hangar binası güncel maliyetinin üzerinde bir mükellefiyet doğmasına yol açmıştır.

Biz göreve geldikten sonra bu protokolü önümüzde bulduk. İstanbul Hava Yolları A.Ş. bakanlığımızdan 88 milyon 298 bin TL’ye proje yapım ve yönetim işleri bedeli olan 8 milyon 786 bin TL’nin de ilave edilmesi sonrasında prorata usulde hesaplanan 67 milyon TL’lik kısmının ödenmesini talep etti.

Biz de dedik ki, protokol 2017’de dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından imzalandı. Ancak, 2017, 2018 ve 2019 bütçelerinde böyle bir ödenek kalemine yer verilmemiştir. 2019’ da böyle bir ödenek olmadığı için, böyle bir ödeme yapamayacağımızı belirttik. Çünkü bunun usulsüz bir uygulama olması konusunda şüphelerimiz vardı.  Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan inceleme yapılmasını talep ettik. Kurulun yaptığı inceleme sonucunda detaylı bir rapor düzenlendi ve bu rapor neticesinde bunun ödenemeyeceğine kanaat getirirdik ve ödemedik.

Anlayacağınız bugün bir gazetede iddia edildiği gibi ‘devletin zarara uğratıldı’ kesinlikle doğru değildir. Devlet bu konuyla ilgili tek bir kuruş ödemedi.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu