Ekonomi

Yasa Tasarısı, geri çekildi.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, oy birliğiyle komiteye geri çekildi. 


TATAR
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı konusunda ilk sözü alan Başbakan Ersin Tatar, yasa tasarısının çok önemli ve uzun zamandır gündeme gelen bir konu olduğunu vurgulayarak, yasa tasarısının memleketin idaresinde ve bütçe mekanizmasının çalışmasında, saydamlık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık adına çok önemli olduğunu kaydetti. 


Yasanın çok uzun ve kapsamlı olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, yasa tasarısının ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti. 


Yasa tasarısının mali alanda KKTC’yi ileriye götürebileceğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, yasa tasarısının amaçlarını ve gerekçeleri hakkında bilgi verdi. 


Başbakan Tatar, mali disiplin, saydamlık ve sürdürülebilirlik için yasanın uygulanmasının önemine vurgu yaptı. 


ATUN 
Komite başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun da,  yasanın “son derece reformist” olduğuna işaret ederek, yasanın evveliyatının 2011’e dayandığını anlattı. 


Yasa tasarısının, “KKTC’nin kurumsallaşması bakımından en değerli, en önemli yasa” olduğunu, çok geniş bir kesimi kapsadığını ifade eden Atun, ekonomik alanlarda oluşan kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırıp, kayıt içine alacak bir yasa tasarısı olduğunu söyledi. 
Yasanın geçici düzenlemelerle toplam 94 maddesi olduğunu belirten Atun, yasanın 81 maddesinin komitede yeniden düzenlendiğini aktardı. 


Devletin, günümüzde bu yasaya çok daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Atun, ülkeye mali disiplini ve ekonomik büyümeyi sağlayacak bir ekonomik plana ihtiyaç olduğunu vurguladı.


Yasa tasarısıyla, kaynakların en etkili şekilde kullanılmasının öngörüldüğünü belirten Atun,  yasanın 2021’de kullanılmasının öngörüldüğünü, paralelinde değişmesi gereken bir takım yasa ve tüzüklerin olduğunu, bu süre içinde bunların yapılması gerektiğini kaydetti. 
Yasa hakkında bilgi veren Atun, esas gayenin gelecek nesillerde haksız gelir elde edilmesinin engellenmesi olduğunu kaydetti.


TOROS
Komite üyesi, CTP Milletvekili Fikri Toros da, KKTC ekonomisi ve halkının olması gereken seviyenin çok gerisinde olduğunu ifade ederek, hükümetin çağrısına uyarak yasayı gündemlerine aldıklarını kaydetti. 


Komitenin yasa tasarısı hakkında yaptığı çalışmaları anlatan Toros, komitede alanında uzman kişilerle çalıştıklarını ifade etti. 


Toros, yasa tasarısının maddelerinde ciddi revizyon yapıldığını, ilgili Avrupa Birliği direktifleriyle uyumlaşmaktan asla kopmadıklarını belirterek, yasa tasarısı konusunda komitede uyum içinde çalıştıklarını söyledi. 


Bugünden itibaren yasanın uygulamaya gireceği 2021’e kadar tüm ön hazırlıkların yapılacağını ifade eden Toros, komite olarak bu reforma ihtiyaç olduğu görüşünü dile getirdi. 


Toros, yasa tasarısının ülkeyi ileriye götürebileceğine ve kayıt dışılığı önleyebileceğine inanç belirtti. 


DENKTAŞ
DP Milletvekili Serdar Denktaş da, yasanın hazırlanması ve meclise sunulabilmesi için, 3 yıllık Maliye Bakanlığı’nın 2 yılını aşkın bir süresinde çalıştığını aktardı. 


Yasa tasarısının süratle meclise getirilebilmesi için de komite üyelerine teşekkür eden Denktaş, tasarının ana hedefinin hazine birliğini sağlamak olduğunu, kimsenin elinden yetki alınmasının söz konusu olmadığını kaydetti. 


“Hangi kurum olursa olsun, tüm kurumların gelir ve giderleri hazine bütünlüğü içinde olmalı ki hedefe ulaşabilelim” diyen Denktaş, bir kurumun gelir ve giderlerinin kapsam dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. 


Bütün kurumların, bir bütünün parçası olduğunu, herhangi birinin bu kapsamın dışında bırakılması söz konusu olamayacağını ifade eden Denktaş, “eğer böyle olacaksa tasarıyı geçirmeyin, komiteye iade edin. Lütfen bugün buraya yeni bir değişiklik önergesi getirmeyin. Getirdiğiniz takdirde oyumuz ret olacaktır” dedi. 


ARIKLI 
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, bir çok kurum ve kuruluşun kazanılmış hak iddiasıyla kendisinin bu yasa tasarısının dışında tutulmasını istediğini, ancak bir tanesinin bunun dışında tutulması halinde bunun arkasının geleceğini kaydetti. 


Denetim mekanizmasının ülkede işletilemediğini, gelinen durumun da bundan kaynaklandığını savunan Arıklı, böyle bir yasaya elzem ihtiyaç olduğunu belirtti. 
Arıklı, “Lütfen hiçbir kuruluşu istisna tutmayın” dedi.  


ANGOLEMLİ 
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, sabahki tartışmalara değinerek, “önemli olan savaş değil, önemli olan barışa ulaşmak” dedi.


Türkiye’de savaşan Mehmetçiklerin başarısını, önünün açılmasını temenni eden Angolemli, siyasilerin birlik ve bütünlüğünü düşünmek zorunda olduğunu, Kıbrıs Türk halkının bölünmeye, birliğinin bozulmaya çalışılmasını eleştirdi. 


Angolemli, “Birlik bozulduğu an bu iş biter” dedi. 


Trafik konusuna da değinen Angolemli, trafik konusunda acil önlemler alınması gerektiğini söyleyerek, yollara bariyer ve ışıklandırma yapılmaması nedeniyle bir çok canın gittiğini, önümüzdeki bütçe döneminde bunların yapılması için gerekli fonların oluşturulmasını önerdi. 


ERHÜRMAN 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yasa tasarısına emek veren herkesi kutladı. 
Yasanın tefsir kısmında bulunan bir sıkıntıya değinerek, bunun Anayasa’da aykırılığa sebep olabileceğine işaret eden Erhürman, buna dikkatli bir şekilde bakmak gerektiğini söyledi. 
Erhürman, hata yapılmaması adına yasa tasarısını komiteye çekerek, ilgili maddenin komitde görüşülmesini önerdi.  


AMCAOĞLU
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, bundan sonraki süreçte yasanın ülke için bir “mihenk taşı” niteliğinde olacağını ifade ederek, yasanın ülkenin daha sürdürülebilir bir mali yapıya ulaşılması adına önemli olduğunu kaydetti.  


Yasada, Erhürman’ın söylediği gibi endişe yaratacak bir tefsirin bulunmadığını, bunun ilgili maddenin yan başlıklarıyla düzenlendiğini belirten Amcaoğlu, yasa tasarısının ihtiyaçlara göre düzenlenmesini öngören gerekli yasal değişikliklerin de en kısa zamanda yapılacağını söyledi. 


Amcaoğlu, “Denetlenebilir ve gözetlenebilir olmak adına önemli bir yasa tasarısıdır bu”  dedi. 


ERHÜRMAN 
Yeniden söz alan Tufan Erhürman, söz konusu tefsirde 3 ayrı tanımın yer aldığını, 29. Maddede ise yerel yönetimlerin idaresi konusunda bir sıkıntı olduğunu, anayasada yerel yönetimleri düzenleyen maddeye aykırı olan bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. 
Erhürman, söz konusu madde için teknik bir çalışma gerektiğini ve bir hafta sonra Meclise yeniden gelebileceğini belirterek, tasarının geri çekilerek düzeltilmesini önerdi. 
Erhürman, aksi takdirde yasa tasarısına olumlu oy veremeyeceklerini kaydetti. 


Konuşmalar ardından yasanın madde madde görüşülmesine geçildi. Yasa tasarısı madde madde onaylanırken, bir kurumun dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğu ve hazine birliğini bozacağı gerekçesiyle Serdar Denktaş ilgili maddeye itiraz etti. 


Denktaş, “Bu madde geçecekse, bu madde ve bütününe olan oy doğrultumuz değişecektir” dedi. 


TOROS
Konu hakkında söz alan Fikri Toros da, Güç-Kur endişesi ve itirazının komiteye iletildiğini, bu konuda tadilat yapıldığını ve tüm komite üyelerinin kapsam dışında kalmaması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını, ancak genel kurul aşamasında sürpriz bir öneri sunularak bunun değiştirilmeye çalışılmasını eleştirdi ve bu şekliyle yasaya onay veremeyeceklerini kaydetti. 


ATUN 
Komite başkanı Sunat Atun, her ülkenin kendi güvenlik güçlerine karşı tanıması gereken imtiyazlar olduğuna işaret ederek, bu kadar önemli bir mesele için suyu dalgalandırmaya gerek olmadığını, bunun hazine bütünlüğünü asla bozmayacağını kaydetti. 


Yeniden söz alan Tufan Erhürman da, “Biz iyi niyetli davrandıkça konun rengini değiştiriyorsunuz. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değil” dedi.  


ARIKLI 
YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, bir yasa geçiyorsa bunun bütün kurum ve kuruluşları kapsaması gerektiğini vurgulayarak, sabahtan bu yana ne değişiklik olduğunu sordu. 
Arıklı, yasanın olduğu gibi geçmesi önerisini sunarak, Güvenlik Kuvvetlerine karşı durur pozisyonda bırakılmaması gerektiğini vurguladı. 


Arıklı, hükümetin nisabı olmadığını, bu konuda ısrarlı olunması halinde derhal meclisten çıkacağını ve nisabın bozulacağını kaydetti. 


DENKTAŞ 
DP milletvekili Serdar Denktaş, yasa tasarısının hazırlanma sürecinde bu istisna bırakılma talebinin bir çok defa geldiğini belirterek, Güvenlik Kuvvetleri ile karşı karşıya bırakılmasını eleştirdi. 


Kimsenin istisna bırakılamayacağını ifade eden Denktaş, önerinin geri çekilmesi ve tasarının geçirilmesini önerdi. 


Denktaş, Erhürman’ın söylediği gibi Anayasaya aykırılık varsa Cumhurbaşkanı imza sürecinde bunun değerlendirilebileceğini vurguladı. 


Komite Başkanı Atun, GKK önerisinin esas olduğunu ve bunun değişmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, yasanın geneli içinde bir boşluk bırakmamak adına görüşülmekte olan yasa tasarısını iç tüzüğün 94. Maddesi uyarınca komiteye geri çektiklerini ifade etti. 
Yasa tasarısı oy birliğiyle komiteye geri çekildi.  


KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARILARI OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ


Genel Kurul’da daha sonra, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı  ile Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliği ile geçti.


Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirmesine ilişkin raporu komite başkan ve başkan vekilinin yurt dışında olması nedeniyle ertelendi.
Meclis Genel Kurulu bugünkü birleşimini tamamladı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu