EkonomiYerel Haberler

“Vizyon 2035” başlıyor

Ekonomi ve Enerji  bakanlığının “Vizyon 2035” isimli projesi yarın yapılacak ilk toplantı ile başlıyor. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın koordine ettiği projede temel hedef  istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayabilecek ekonomik bir planlamaya geçiş olarak belirlendi.

 

Proje devletin; kısa, orta ve uzun vadeli stratejilere koordineli bir biçimde geçebilmesini sağlamak üzerine yapılandırılıyor.

Projede seçilen sekiz tematik alanda; Turizm, Tarım, Özel sektör, Enerji, Yüksek öğrenim, Bilişim, Sosyal refah, Kamu gibi alanlar var. Bütün bu alanlarda tematik toplantılar yapılarak ekonomik kalkınma odaklı stratejiler belirlenecek. 2020 yılında ise bu stratejiler tek bir plan haline getirilerek sektörel bazda hibe ve krediler ile desteklenecek. Böylelikle önümüzdeki 15 yıl için ülkemizin gelmesini hedeflediğimiz ekonomik ve sosyal durumu tanımlayarak, somut ve ölçülebilir kalkınma hedefleri oluşmuş bir ekonomik büyüme planı oluşacak.

Ekonomi ve Enerji bakanı Sayın Hasan Taçoy proje’nin sayın başbakan Ersin Tatar’ın vizyonu çerçevesinde başlatıldığını ve ilk kez ekonomi bakanlığının ekonomik planlama yapma kararlılığında olduğunu söyledi. Taçoy potansiyel ve imkan sağlayacak kapsamlı bir çalışma başlatmış bulunmaktayız ve ilk kez ekonomik büyüme için ölçülebilir hedefler koyuyoruz. Bu hedefleri bütün paydaşlar ile yapıyoruz ilk toplantımıza seksenin üzerinde kurum davet ettik; bütün partiler, bütün sendikalar, dernekler, birlikler, üniversiteler ve uzmanlar. Yarın 10 Ekim 2019 Perşembe sabah saat 8.30’da başlayacak maratonda her tematik alan için sekizden fazla toplantı ve sekiz ay sürecek bir süreç olacak. Bütün bu zahmetli yolculuğun ardından elimizde her tematik alan için bir strateji çıkacak. Bu stratejileri devlet olarak destekleyip ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde oluşmasını sağlayacağız.

Taçoy şöyle devam etti; “Vizyon 2035 olarak adlandırdığımız bu çalışma, gerek Devlet kurumlarının gerekse dış paydaşların kalkınma yönünde ortaya koyduğu münferit çabalara eşgüdüm ve ivme katarak, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğini sağlanmayı, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların ise verimli ve etkin kullanılmasını amaçlamaktadır”.

Taçoy; sayın başbakanın ekonomi kökenli olmasının böyle bir planlı ekonomiye geçişi de kolaylaştıracağının altını çizdi. Ancak bu şekilde istikrarlı bir ekonomik büyümeye sahip olabileceğimize inandığını söyledi.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu