Dünya

3’lü ve 5’li toplantı, kesin değil

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

Guterres’in daveti üzerine BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN GUTERRES İLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

CUMHURBAŞKANI AKINCI NEW YORK’TAKİ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

AKINCI: “GUTERRES’İN EKİM VEYA KASIM AYINDA 3’LÜ YA DA 5’Lİ BİR ARAYA GELİŞLER KONUSUNDA oİNİSİYATİF ALACAĞI İZLENİMİ EDİNDİK”

“SAYIN GENEL SEKRETERLE BUGÜN UCU AÇIK SÜREÇLERİN GERİDE KALDIĞINI, SONUÇ ODAKLI İYİ KURGULANMIŞ SÜREÇLER GEREKTİĞİNİ KONUŞTUK”

“KIBRIS RUM TARAFININ BİR YANDAN FEDERAL ÇÖZÜM İSTİYORUM DEYİP, DİĞER YANDAN DA BEN BUNLARI KABUL ETMİYORUM DEYİP KÖŞEYİ DÖNÜP GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“BM’NİN ÇIKIP, BM PARAMETRELERİNE AYKIRI HAREKET EDEN TARAFI RAPORLARA GEÇİRMESİ GEREKECEK”

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ekim veya Kasım ayında 3’lü ya da 5’li toplantılar konusunda inisiyatif alacağı izlenimini edindiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu konuda Sayın Lute’un taraflarla yeniden görüşmesinin söz konusu olacağını görüyoruz. Lute yeniden bölgeye gelebilir. Daha sonra uygun bir şehirde ya da Genel Sekreterin Avrupa’da bulunduğu bir dönemde bir araya geliş de söz konusu olabilir. Asıl olan bunun hazırlığıdır. Genel Sekreter önümüzdeki günlerde taraflarla temaslarını sürdürerek hazırlığını tamamlayıp, hangi yönde ilerleyeceğine karar verecek” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının artık sonuç odaklı bir süreç peşinde olduğunu, Kıbrıs Türk Halkının yeni bir başarısızlık yaşamak istemediğini vurgulayan Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı olarak 2004 ve 2017’de başımıza gelenin bir daha tekrarlanmamasını istemek en haklı ve büyük talebimizdir…  Haksız ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamaya devam ediyor. Bu çözüm irademize rağmen, bize yapılan büyük bir haksızlık” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antoni Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeyle tamamladığı New York’taki çalışmalarıyla ilgili basına değerlendirmelerde bulundu. KKTC New York Temsilciliği’nde gerçekleşen toplantı BRT’den canlı verildi

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’taki en önemli görüşmesini en son BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiğini vurguladığı konuşmasında, hafta başından itibaren TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştüğünü belirtti. Akıncı, Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılıp, üye ülkelere hitap ettiğini kaydetti.

“OLDUKÇA KAPSAMLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’a geliş amacını oluşturan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile oldukça kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Crans Montana’da bu yana 2 yıldır sürdürdüğümüz istikrarı duruşumuzu anlattık” diyen Akıncı, Guterres’in talimatıyla Jane Holl Lute’un Kıbrıs’ta taraflar ve garantörlerle temaslar yapıp referans kavramları belgesinin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Biz bu temaslarda hep 3 unsurun altını çizdik ve bunların referans kavramlarının temelini oluşturacağının bilinci içinde hareket ediyoruz.  Bunlar, var olan mutabakatlar, 11 Şubat Ortak Açıklama Belgesi ve 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesidir. Siyasi eşitlik, özgürlük, güvenlik içinde iki kurucu devlete dayalı federal bir ortaklığın oluşturulması kararlılığımız devam ediyor”

“RUM TARAFININ TAVRI BULANIKLIK YARATMIŞTIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının özellikle 2 yıldır bulanık tavırlarına şahitlik ettiklerine işaret ederek, “Siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunda bulanıklık yaratmalarının yanı sıra, Crans Montana’dan bu yana farklı kişilere, farklı ortamlarda, farklı şeyler söyledikleri bir vakıa olmuştur. İki devletten konfederasyona, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme, dönüşümlü başkanlıktan dönüşümlü başbakanlığa, gevşek federasyondan desentralizasyona varıncaya kadar çok farklı söylemleri farklı ortamlarda farklı kişilere seslendirmiştir. Bu bulanıklık yaratmıştır”

“ETKİN KATILIM VE DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIĞIN TARTIŞMA KONUSU OLMAKTAN ÇIKARILMASI GEREKİR”

Referans kavramlarının öneminin bu noktada da kendini gösterdiğini kaydeden Akıncı, “Bulanıklıkların bir yana bırakılıp, neyin hedeflendiğinin netleşmesi gerekiyor. Bulunacak çözümün siyasi eşitlik içinde olacağı çok net olduğuna göre, siyasi eşitliğin temel unsurları olan etkin katılım ve dönüşümlü başkanlık konusunun tartışma konusu olmaktan çıkarılması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir kez daha konuların etrafından dolanıp, ucu açık süreçlerle oyalanmamak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Sonuç odaklı hedefe giden bir süreç kurgulanması gerekiyor artık. Bütün bunlar BM raporlarına giren ve BM parametresi haline gelen unsurlardır. Sayın Genel Sekreter ile bugün ucu açık süreçlerin geride kaldığını, önümüzde ucu açık olmayan, sonuç odaklı iyi kurgulanmış yeni süreçlerin bizi beklediğini konuştuk”

DOĞU AKDENİZ’DE BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN ÖNERİ SUNDUK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğal gaz konusuna da değinerek, Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkıda bulunmak için 13 Temmuz’da öneri yaptıklarını vurguladı.

Akıncı, “Hidrokarbon konusunu bir kavga alanı olmaktan çıkarıp, işbirliği alanına dönüştürmek istiyoruz. Bu konuyu Genel Sekretere bugün yine hatırlattık” dedi.

“DAHA AKTİF KATILIM GÖSTERMESİ ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin bundan sonraki süreçlerde daha aktif katılım göstermesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı olarak 2004 ve 2017’de başımıza gelenin bir daha tekrarlanmamasını istemek en haklı ve büyük talebimizdir… Çözüm irademize karşın haksız ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamaya devam ediyoruz. Bu bize yapılan büyük bir haksızlık. Biz artık sonuç odaklı bir sürecin peşindeyiz” dedi.

“GENEL SEKRETERDE İNİSİYATİF ALMA EĞİLİMİ GÖRDÜM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Gördüğüm kadarıyla BM Genel Sekreteri de benzer düşünceleri içerisindedir. İlgisini sürdürüyor. İnisiyatif alma arzusundadır”dedi.

Guterres ve temsilcileriyle temas halinde olacaklarını vurgulayan Akıncı, bu görüşmelerin Kıbrıs Türk halkının haklı görüş ve düşüncelerini muhataplara iletilmesi bakımından oldukça yararlı olduğunu belirtti.

Akıncı, “Beklentimiz, bundan sonraki gelişmelerde haklılığımızın daha da anlaşılır hale gelmesiyle olumlu sonuçlara doğru gelişmeler olmasıdır. Biz barış ve istikrardan, adil çözümden yanayız. Bunun da hangi çerçevede olabileceğini biliyoruz” dedi.

“BM’NİN, BM PARAMETRELERİNE AYKIRI HAREKET EDEN TARAFI RAPORLARA GEÇİRMESİ GEREKECEK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir soru üzerine, Genel Sekreterin 3’lü ve 5’li toplantının da gündemde olduğunu söylediğini belirterek, “Bununla ilgili kesin bir karar vermiş değil. Önümüzdeki günlerde taraflarla yapacağı görüşmelerde 3’lü, hemen ardından da uygun bir zaman aralığında ise 5’liye yönelebilir. Bu konudaki kararını, taraflarla temaslardan sonra verecek” dedi.

Yabancı bir gazetecinin Rum liderin genel kuruldaki konuşmasına ilişkin yorumunu sorması üzerine, Cumhurbaşkanı Akıncı şunları söyledi:

“Rum tarafının tavırlarını umutlu olarak değerlendirmek mümkün değil. Genel Sekretere de izah ettiğimiz gibi siyasi eşitliğin en temel unsurları konusunda ayak sürümeye devam ediyorlar. Ancak bizim savunduklarımız BM raporlarına, belgelerine geçmiş, yıllar içinde oluşmuş BM parametrelerdir. Etkin katılım 716 sayılı Güvenlik Konseyi kararında ve daha başka rapor ve kararlarda yer almıştır. Bunlar yanında geçmiş uzlaşmalar vardır. İkisinde de siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım yer almaktadır. Kıbrıs Rum tarafının bir yandan federal çözüm istiyorum deyip, diğer yandan da siyasi eşitliğin en temel iki unsuru olan dönüşümlü başkanlıkla etkin katılımı kabul etmiyorum deyip köşeyi dönüp gitmesi mümkün değildir. O zaman, BM’nin çıkıp, BM parametrelerine aykırı hareket eden tarafı raporlara geçirmesi gerekecek. Sabırla adımlarımızı atacağız. BM ile ilkeli bir uyum içinde çalışacağız. BM’nin Kıbrıs Rum tarafını BM ilkelerine getirmesini talep edeceğiz. BM parametreleri içinde federal çözüm istiyorum deyip siyasi eşitliği reddetmek, sürdürülebilir bir tavır değildir. Bunu hep birlikte göreceğiz”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu